Αρχική / Έργα/Υποδομές / Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική χαρτογράφηση του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου

Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική χαρτογράφηση του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου

«Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις επί της μελέτης στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου και του αντίστοιχου σχεδίου δράσης για τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr .

Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13586/724 (ΦΕΚ 384/Β΄/28-3-2006) και θα έχει διάρκεια μέχρι και 10 Ιουνίου 2022.»

https://drive.google.com/file/d/1RNCJpPnjI26m-M8oPmkY6TY_HsTOhlAo/view?usp=sharing

 

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …