Αρχική / Έργα/Υποδομές / Οινόφυτα: Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των μελετών για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης

Οινόφυτα: Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των μελετών για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης

Η δημιουργία  του φακέλου που θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στη μεγαλύτερη Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση της χώρας προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων-Ασωπού Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση των μελετών για την υποβολή αίτησης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) των Οινοφύτων στη σύμπραξη των μελετητικών εταιρειών «Ροϊκός ΑΕ – Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε.», έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματο-οικονομικός σύμβουλος της ΕΑΝΕΠ στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης είναι η εταιρεία Grant Thornton.

Με τον νόμο 4605/2019 η ΑΒΣ των Οινοφύτων έχει χαρακτηριστεί περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου, συστήθηκε η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού (9/2019), η οποία και προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα στις ενέργειες για την εξυγίανση της ΑΒΣ.

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζητημάτων που σχετίζονται με την ΑΒΣ Οινοφύτων περιλαμβάνει και την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στη βάση των μελετών που θα εκπονηθούν, στις οποίες και συμπεριλαμβάνονται:

  • Ο  προκαταρκτικός ρυμοτομικός σχεδιασμός του ΕΠΕ (μελέτη τεχνικής οργάνωσης)
  • Ο λειτουργικός σχεδιασμός των έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.)
  • Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Η τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
  • Το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του ΕΠΕ

Ο πλήρης φάκελος με όλα τα παραπάνω στοιχεία για την αίτηση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα υποβληθεί από την ΕΑΝΕΠ  Οινοφύτων-Ασωπού μέχρι την 1/5/2021 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας μετατροπής μιας ΑΒΣ σε ΕΠΕ. Κύριοι μέτοχοι της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων-Ασωπού είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και οι εταιρείες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ του Ομίλου VIOHALCO. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και στα μέλη του περιλαμβάνονται ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκος Κουδούνης.

Check Also

Πέντε επενδυτικά σχήματα προχωρούν στην β’ φάση του διαγωνισμού για το Flyover

Με τη «βούλα» των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι 5 ισχυροί όμιλοι …