Αρχική / Έργα/Υποδομές / Eγκρίθηκε μετά από 16 χρόνια το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πολίχνης

Eγκρίθηκε μετά από 16 χρόνια το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πολίχνης

Εγκρίθηκε το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Πολίχνης με τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Δ’ 444/26.07.2021). Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Παύλου Μελα η θεσμοθέτηση του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης και η διατύπωση ενός ολοκληρωμένου οράματος για την πόλη είναι πλέον γεγονός μετά από 16 χρόνια καθώς η εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. έγινε με την Απόφαση 121 της 30ης Μαρτίου του 2005 του Δ.Σ. Πολίχνης”.

Να σημειωθεί ότι το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που υλοποιήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την Απόφαση 610/06.11.2019.

gpspolixnis.png

«Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολίχνης έχει ως στόχο να αναδείξει το ρόλο της Πολίχνης στο μητροπολιτικό σύστημα της πόλης της Θεσσαλονίκης και παράλληλα να θέσει τις βάσεις της χωρικής οργάνωσης για την ευρύτερη περιοχή της με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών πόρων και με στόχο την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών σε κοινωνική υποδομή» δηλώνει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και συνεχίζει τονίζοντας ότι «το νέο ΓΠΣ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης, βάζοντας τάξη σε πολεοδομικά θέματα, με τον προσδιορισμό των νέων αναγκών σε γη για οικιστική ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και αναιρώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων περιοχών αμιγούς κατοικίας του παλαιότερου σχεδιασμού που δεν εναρμονίζονταν με το χαρακτήρα ενός από τους κεντρικότερους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η μεγαλύτερη επιτυχία μας, όμως, είναι ο χαρακτηρισμός του πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου, ως Μητροπολιτικού Πάρκου, με εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας,  με σκοπό την αξιοποίηση ενός ζωτικού για τις ανάγκες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος ανοικτού χώρου, ο οποίος θα προσφέρει στην αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα της πόλης».

Μετά την έγκριση του νέου ΓΠΣ, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Πάντσης ανέφερε τα εξής: «Μετά την πάροδο 16 ετών από την εκκίνηση της διαδικασίας Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πολίχνης και παρακάμπτοντας τις παθογένειες του παρελθόντος, η διοίκησή μας, παραδίδει στους πολίτες της Πολίχνης και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή, το σημαντικότερο πολεοδομικό εργαλείο ανάπτυξης του τόπου. Με την έγκριση του νέου ΓΠΣ καθορίζονται χρήσεις γης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, αλλάζουν οι χρήσεις του υφιστάμενου σχεδίου με στόχο την ανάδειξη των ζωντανών γειτονιών, ενώ πέντε (5) νέες περιοχές προτείνονται να πολεοδομηθούν με τις δύο εξ αυτών ως κατοικία. Επόμενος άμεσος στόχος είναι και η έγκριση του ΓΠΣ Ευκαρπίας, ενώ στις αρχές του Σεπτέμβρη υπογράφουμε σύμβαση για την τροποποίηση του ΓΠΣ Σταυρούπολης».

Οι βασικοί στόχοι του εγκεκριμένου πλέον Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πολίχνης είναι οι ακόλουθοι:

• Η διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου για το σύνολο της εδαφικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της στο χώρο τόσο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

• Η χωροταξική αναδιοργάνωση όλης της εδαφικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης.

• Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή υπερτοπικών λειτουργιών καθώς και για την οργανική συνύπαρξή τους με την τοπική κοινωνία.

    • Η προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής τοπογραφίας με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

• Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε γη για οικιστική ανάπτυξη.

• Η επανεξέταση συγκεκριμένων χρήσεων και ζωνών στην κεντρική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης με σκοπό την ανάδειξη ενός δυναμικού πολεοδομικού κέντρου στο πλαίσιο του αειφόρου πολεοδομικού σχεδιασμού.

• Η επανεξέταση συγκεκριμένων χρήσεων και ζωνών στις επιμέρους Πολεοδομικές Ενότητες με σκοπό την ανάδειξή τους ως ζωντανών γειτονιών.

• Ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε κοινωνική υποδομή, λόγω της αύξησης του πληθυσμού που σημειώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Πολίχνης τα τελευταία χρόνια.

• Η δημιουργία ενός δικτύου ενοποίησης κοινόχρηστων, κοινωφελών χώρων και χώρων πρασίνου, (πράσινες διαδρομές).

• Ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου ως τμήματος του μεταφορικού δικτύου της συνεκτικής αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

• Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε τεχνικές υποδομές και δίκτυα.

Η πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά γίνεται για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 50.000 κατοίκων. Οι πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές έχουν έκταση 580,85 Ha και οργανώνονται σε 21 Πολεοδομικές Ενότητες, από τις οποίες δεκαέξι (16) είναι οι ενότητες του παλιού πλέον Γ.Π.Σ., έκτασης 396,3 Ηα και οι πέντε (5) είναι οι περιοχές που προτείνονται να πολεοδομηθούν, έκτασης 184,52 Ha.

*Μετατροπές από εκτάρια: 1 Εκτάριο (Ha) ➢10 στρέμματα  // 10.000 τετραγωνικά μέτρα (m²)

Το νέο Δομικό Σχέδιο Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά έχει ως εξής:

• Ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας το σύνολο της αναδασωτέας περιοχής που εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (διευρυμένη όμως μέχρι τα όρια με τη Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας και τα όρια του τοπικού ρυμοτομικού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης). Η περιοχή αυτή θα λειτουργήσει ως μια ζώνη προστασίας και οικο-ανάπτυξης, στην οποία οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης θα είναι περιορισμένες και ήπιου χαρακτήρα, ενώ το πλαίσιο ρύθμισής τους θα συντείνει προς την κατεύθυνση της προστασίας της περιοχής από επιζήμιες για το περιβάλλον παρεμβάσεις.

• Υποδεικνύονται ως Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων-Παρόχθιων Οικοσυστημάτων όλα τα ρέματα που διατρέχουν την περιοχή μελέτης και προβλέπονται ζώνες προστασίας, πλάτους 20 μέτρων από τις όχθες των ρεμάτων και εκατέρωθεν αυτών, οι οποίες προτείνεται να αποτελέσουν περιοχές ειδικής προστασίας με πλήρη απαγόρευση κάθε είδους δόμησης με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης.

• Καθορίζεται μια Ζώνη Υπηρεσιών Περίθαλψης Μητροπολιτικού Επιπέδου, που περιλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα οποία διαθέτουν τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

 • Ορίζεται ως Μητροπολιτικό Πάρκο με εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας (ΠΕ21), η περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, με σκοπό την αξιοποίηση ενός ζωτικού για τη ζωή και τις ανάγκες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος ανοικτού χώρου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα της πόλης, με τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στη διαδημοτική επιρροή του χώρου, ώστε η περιοχή να καταστεί πολύ-λειτουργική. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας, εντός του μητροπολιτικού πάρκου προτείνονται χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού, μητροπολιτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας. Επιπλέον, εντός του μητροπολιτικού πάρκου προβλέπεται ένας χώρος για την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ένας πυροσβεστικός σταθμός. Επισημαίνεται ότι, η έκταση του πρασίνου πρέπει να υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης του μητροπολιτικού πάρκου.

• Προτείνεται Οικιστική Επέκταση (ΠΕ14), έκτασης 5,99 Ha, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης και συγκεκριμένα στην περιοχή ανατολικά του εγκεκριμένου ορίου (δηλαδή ανατολικά της Π.Ε.14, στην οποία και εντάσσεται) μέχρι την οδό Θερμαϊκού, με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού τόσο της Π.Ε.14 της Πολίχνης όσο και των γειτονικών περιοχών των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων (Ευκαρπία, Σταυρούπολη) του Δήμου Παύλου Μελά.

• Σχεδιάζεται Νέος Οικιστικός Υποδοχέας (ΠΕ17), έκτασης 58,11 Ha, στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού με σκοπό την κάλυψη τυχόν αυξημένης μελλοντικής ζήτησης σε γη για κατοικία με υψηλές προδιαγραφές.

• Καθορίζονται δύο Ζώνες Υποδοχής Δραστηριοτήτων του Τριτογενούς τομέα (ΠΕ18-ΠΕ19), μία στην περιοχή βορείως του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, έκτασης 28,73 Ha και η άλλη στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού, έκτασης 19,07 Ha, σε εγγύτητα με το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

• Καθορίζεται ένας Χώρος Υποδοχής Επιχειρήσεων (ΠΕ21), έκτασης 8,96 Ha, με τη μορφή του οργανωμένου υποδοχέα εξυγίανσης τύπου Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 11508/18.2.2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009), στην περιοχή μεταξύ της οδού Λαγκαδά και της οδού Θερμαϊκού, με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων, τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων που προέρχονται από αυτήν την περιοχή, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο της συγκεκριμένης περιοχής όσο και της ευρύτερης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουργία ενός υποδοχέα με υψηλές προδιαγραφές, ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και του ΠΣΘ συνολικά.

• Επανεξετάζονται οι χρήσεις γης εντός του οικιστικού ιστού με σκοπό την ανάδειξη ενός σημαντικού κέντρου πόλης με πυρήνα το σημερινό πολεοδομικό κέντρο, διευρυμένο, όμως, προς ορισμένους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

• Σε όλη την πολεοδομημένη έκταση επανασχεδιάζονται τα τοπικά κέντρα, προτείνονται νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών και ορίζεται ως κύρια χρήση η γενική κατοικία ώστε να δημιουργείται ένα πολεοδομικό περιβάλλον αειφόρων μικτών χρήσεων γης. Οι χρήσεις γης προσαρμοσμένες πλέον στο νέο θεσμικό πλαίσιο του ΠΔ 59/2018, αποτελούν έναν ευέλικτο συνδυασμό κεντρικών λειτουργιών και γενικής κατοικίας, εξασφαλίζοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και αναιρώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων περιοχών αμιγούς κατοικίας του παλαιότερου σχεδιασμού που δεν εναρμονίζεται με το χαρακτήρα ενός από τους κεντρικότερους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

• Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ως χώρος πρασίνου με εμβέλεια το σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης, η εκτός σχεδίου έκταση στην περιοχή του πάρκου Ελπίδος.

• Για το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων εξασφαλίζονται οι ανάγκες σε κοινωνική υποδομή σύμφωνα με τις βέλτιστες τιμές των σταθεροτύπων. Στις Πολεοδομικές Ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου, όπου είναι εφικτό, ανακατανέμονται χώροι κοινωνικής υποδομής για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και την εξασφάλιση των ακτινών εξυπηρέτησης.

• Οι μεγάλοι χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων εντάσσονται σε ένα συνολικά σχεδιασμένο δίκτυο κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων με τον σχεδιασμό πράσινων διαδρομών σύνδεσης και ενοποίησης, οι οποίοι λειτουργούν είτε ως ένα σύστημα βιώσιμων μετακινήσεων είτε ως διάδρομοι αύξησης της βιομάζας και σύνδεσης με πυρήνες πρασίνου, χωρίς κατ’ ανάγκη να αποδίδονται μόνον στην κίνηση πεζή.

• Σε περιοχές που χρήζουν πολεοδομικής διευθέτησης, προβλέπονται ζώνες ανάπλασης, στις οποίες μπορεί να γίνει εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας περί αναπλάσεων, με σκοπό τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών τους.

• Τέλος, επανεξετάζεται συνολικά το μεταφορικό δίκτυο με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην περιοχή, ιδιαίτερα με τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των ήπιων μέσων μετακίνησης και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αλλαγές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των μεγάλων μεταφορικών δικτύων στην περιοχή. Επίσης, σχεδιάζονται οι λοιπές τεχνικές υποδομές με σκοπό τη χωρική ολοκλήρωση σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης.

Check Also

Σε Σπάτα και Κορωπί τα data centers της Microsoft με ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού άνθρακα

Το success story της ελληνικής κυβέρνησης, οι μεγάλες επενδύσεις που υποσχέθηκε να υλοποιήσει στη χώρα …