Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Νομοσχέδιο για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Νομοσχέδιο για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Νομοσχέδιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α.), ενσωμάτωση της νέας Κοινοτικής Οδηγία για τα ΤΕΑ (2341/2016/ΕΕ)

[Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ = η νέα ορολογία για τα ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης]

Η Οδηγία καταργεί τα εμπόδια για τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διασυνοριακές μεταφορές, ώστε τα ΙΕΣΠ και οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς.

Απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση:

“Στην Ελλάδα ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης εισήχθη με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), με τις διατάξεις των οποίων
προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης”, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.”

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Αλλη χρήσιμη πηγή όπου αναφέρονται τα υπάρχοντα ΤΑΕ, www.asfalisinet.gr

 

Check Also

Λύση έως μέσα του 2021 για τον ψηφιακό φόρο βλέπει ο ΟΟΣΑ

Για τα μέσα του 2021 μεταθέτει, πλέον, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την …