Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Κατάστασης Συμφωνητικών

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Κατάστασης Συμφωνητικών

Με την Α.1092/17-4-2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990 » του Α΄ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …