Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Σύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο εντός του 2022

Σύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο εντός του 2022

Την έναρξη των διαδικασιών διασύνδεσης του συστήματος Taxisnet με το Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ,    Γιώργος Πιτσιλής, γεγονός που θα επιτρέψει τις διασταυρώσεις των στοιχείων των δύο υπηρεσιών. Η σύνδεση Taxisnet και Κτηματολογίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 με τον τίτλο η «Διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με το αρχείο των δηλώσεων Ε9 που περιλαμβάνει τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας». 

Μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο κ. Πιτσιλής είπε συγκεκριμένα ότι «έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο». Πρακτικά, με τη διασύνδεση των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν online πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, διασταυρώνοντας τις σχετικές εγγραφές με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Περιουσιολόγιο. 

Και αναδρομικοί φόροι Από τις συγκεκριμένες διασταυρώσεις μπορεί να προκύψουν διαφορές στα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και στην εφορία και οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν να έχουν δηλωμένα διαφορετικά στοιχεία ακινήτων, σε Taxisnet και Κτηματολόγιο, θα κληθούν για εξηγήσεις. Δεν αποκλείονται, φυσικά, και αναδρομικοί φόροι εάν διαπιστωθεί ότι π.χ. ο ΕΝΦΙΑ των προηγούμενων ετών ήταν χαμηλότερος εκείνου που προκύπτει από τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τις δηλώσεις των ακινήτων τους, στο Κτηματολόγιο και στο έντυπο Ε9, και αν εντοπίσουν διαφορές μπορούν να τις διορθώσουν χωρίς πρόστιμα, υποβάλλοντας δηλώσεις στο Taxisnet. 

 Προαπαιτούμενο αξιολογήσεων    

Η διασύνδεση του Taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν προαπαιτούμενο παλαιότερων αξιολογήσεων από τους θεσμούς και είχε δρομολογηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, με την οποία καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων: Τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Αφορά την παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων. 

Την ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, που δύναται να επιτυγχάνεται τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα με τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα μεταφοράς και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. 

 Η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων διέπεται από την αρχή της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …