Monday , 21 / January / 2019
Home / Ενέργεια / ΑΠΕ: ανακλήθηκαν άδειες 53,2MW σε φωτοβολταϊκά και 100MW σε βιομάζα

ΑΠΕ: ανακλήθηκαν άδειες 53,2MW σε φωτοβολταϊκά και 100MW σε βιομάζα

post thumbnail

Άδειες μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 190 Μεγαβάτ ανακάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του euro2day, oι ανακλήσεις αδειών έγιναν κατόπιν αιτήματος των ίδιων των επενδυτών και σχετίζονται με την υποχρεωτική κατάθεση εγγυητικών επιστολών ύψους ανάλογου με την ισχύ της μονάδας.

Έτσι, στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων τα οποία οι φορείς έκριναν ότι δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν, ή εφόσον οι εταιρείες είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, οι ιδιοκτήτες τους ή ο εκκαθαριστής προτίμησαν να ζητήσουν την άρση της άδειας, παρά να επιβαρυνθούν με το κόστος των εγγυητικών για όσο διάστημα τις κατείχαν και ενώ οι προοπτικές μεταβίβασης των αδειών είναι πλέον ελάχιστες.

Τα αιτήματα ανάκλησης κατατέθηκαν τις τελευταίες μέρες του 2014 καθώς οι ρυθμίσεις περί εγγυοδοσίας του νόμου 4152 του 2013 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αναλυτικότερα, ανακλήθηκαν 14 άδειες φωτοβολταϊκών μονάδων συνολικής ισχύος 53,2 Μεγαβάτ, δύο άδειες αιολικών ισχύος 24 Μεγαβάτ και μία μονάδα βιομάζας ισχύος 100 Μεγαβάτ που επρόκειτο να εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

—Γιατί εγγυητικές

Οι περισσότερες άδειες φωτοβολταϊκών που ανακλήθηκαν απαιτούσαν την κατάθεση εγγυητικής επιστολής 45.000 Ευρώ.

Το ύψος της εγγυητικής για τις άδειες που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και οι οποίες λαμβάνουν οριστικές προσφορές σύνδεσης είναι διπλάσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το μέτρο της εγγυοδοσίας θεσπίστηκε ώστε να αποσυμφορηθεί η αγορά, αλλά και η δεσμευμένη χωρητικότητα στα δίκτυα από τα μη υλοποιήσιμα αιτήματα και να προωθηθούν τα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι το μέτρο λειτουργεί απολύτως ανασταλτικά για τις επενδύσεις αιολικών, στις οποίες ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι την έναρξη των εργασιών είναι μεγάλος και μπορεί να φτάσει και τα 10 χρόνια.

—Τι ισχύει με τις εγγυητικές

Αναλυτικότερα, για τις εγγυητικές επιστολές έργων ΑΠΕ ισχύουν τα εξής:

Α. Αιτήματα με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που έχει εκδοθεί πριν την 01.01.2015, χωρίς Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

1. Η υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση ή απαλλάσσονται από αυτή, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και είναι σε ισχύ, αλλά δεν υπάρχει Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

2. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή ο οποίος διαχειρίζεται την εν λόγω Προσφορά Σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013. Εάν δεν υποβληθεί η εγγυητική επιστολή εντός διαστήματος ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης, ήτοι έως 31.01.2015, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Β. Αιτήματα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που θα εκδοθούν μετά την 01.01.2015

Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση ή απαλλάσσονται από αυτή, οι οποίες θα εκδοθούν μετά την 01.01.2015, η εγγυητική επιστολή θα συνυποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή ταυτόχρονα με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της. Η μη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της ως άνω προθεσμίας των δύο μηνών από την έκδοσή της συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη αυτής.

Γ. Το ύψος και ο τύπος των εγγυητικών επιστολών

1. Αιτήματα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που θα εκδοθούν μετάτην 1.01.2015

Το ύψος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (ΜW) ως ακολούθως:

 60.000 € για το τμήμα ισχύος έως 1 ΜW μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1ΜW
– 30.000 € για το τμήμα ισχύος από 1 ΜW έως και 10 ΜW
– 20.000 € για το τμήμα ισχύος από 10 ΜW έως και 100 ΜW
– 10.000 € για το τμήμα ισχύος πάνω από 100 ΜW

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

2. Αιτήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσηςπριν την 01.01.2015

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής σε αυτές τις περιπτώσεις ισούται με το ήμισυ της προβλεπομένηςστην προηγούμενη περίπτωση και μειώνεται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

3. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το ν. 4152/2013 σχετικής Υπουργικής Απόφασης σε ότι αφορά τον τύπο της εγγυητικής επιστολής, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β’ 1901/2010.

econews

Leave a Reply