Monday , 21 / January / 2019
Home / Ενέργεια / Βιομάζα: κάτοικοι κατά μονάδας 100 Κιλοβάτ στα Μάρμαρα Ιωαννίνων

Βιομάζα: κάτοικοι κατά μονάδας 100 Κιλοβάτ στα Μάρμαρα Ιωαννίνων

post thumbnail

Αντιδράσεις από φορείς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας των Μαρμάρων στα Ιωάννινα έχουν προκαλέσει τα σχέδια κατασκευής μιας μονάδας βιομάζας στην περιοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής εκφράζει την αντίθεσή του στην λειτουργία της μονάδας βιομάζας στην περιοχή «Γκαμήλα Φτέρη» της Δημοτικής Κοινότητας Μαρμάρων με το επιχείρημα ότι αυτή σχεδιάζεται να κατασκευαστεί περίπου 1.500 μέτρα από τον οικισμό και λιγότερο από 200 μέτρα από πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Επίσης, σημειώνει ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν δασικά και γεωργικά προϊόντα προς καύση για τη λειτουργία της μονάδας, επομένως δημιουργούνται υποψίες ότι θα καίγονται παντός φύσεως λύματα και τέλος διότι η προκειμένη δραστηριότητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων με τους εκπεμπόμενους ρύπους σε ένα ήδη αρκετά επιβαρυμένο περιβάλλον.

Στην ΜΠΕ αναφέρεται ασαφώς «αέρια απόβλητα θα παράγονται κατά την καύση του συνθετικού αερίου στην Μηχανή Εσωτερικής καύσης, η οποία θα τηρεί τις προδιαγραφές της Οδηγίας 97/68/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων», χωρίς να αναφέρεται ποια θα είναι η ποσότητα των παραγόµενων αέριων ρύπων.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος, στο κλειστό λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, επικρατούν ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες οι οποίες κρατούν τους αέριους ρύπους κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, δημιουργώντας πολλές φορές προβλήµατα αιθαλοµίχλης.

Το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης παρουσιάζεται εντονότερο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της αυξηµένης χρήσης τζακιών.

“Συνεπώς για την χωροθέτηση της εν λόγω δραστηριότητας θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς και συγκεκριµένα ποιες οι εκτιµώµενες ποσότητες και το είδος των αέριων ρύπων, και το πόσο θα επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυµένη ατµόσφαιρα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων” αναφέρει ο Σύλλογος.

Τέλος, υποστηρίζει ότι λόγω των ειδικών ατµοσφαιρικών συνθηκών κατακράτησης των αέριων ρύπων κοντά στο έδαφος στο κλειστό λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, θα πρέπει να εξεταστεί η χωροθέτηση της εν λόγω δραστηριότητας εκτός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

—Κάλεσμα για ανάκληση της απόφασης και κινητοποιήσεις

Ο Σύλλογος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων και το Περιφερειακό Συμβούλιο να ανακαλέσουν προηγούμενες θετικές γνωμοδοτήσεις για τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας

Κάλεσε επίσης όλους τους κατοίκους της περιοχής να παραστούν δυναμικά στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και να απαιτήσουν την ανάκληση της απόφασης αλλά και τη στήριξη για περαιτέρω ενέργειες.

Την προηγούμενη εβδομάδα επικράτησε ένταση  κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου όταν δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν μέσα και έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και ζήτησαν επίμονα από το σώμα να ανακαλέσει την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία της μονάδας στον περιοχή τους.

Η επίμαχη επένδυση αφορά σε μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιοµάζα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 KW, της εταιρείας «ΒΟΛΤΕΡ Α.Ε.» στη θέση «Γκαµήλα Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρµάρων, του Δήμου Ιωαννιτών.

Για την παραγωγή βιοαερίου θα καίγονται 1000 τόνοι ξύλου ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες αντιδράσεις κατά της κατασκευής μονάδας βιομάζας εκδηλώνονται στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

econews

Leave a Reply