Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Εκδόθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Παραγωγού για νέα έργα ΑΠΕ – Δείτε τον κατάλογο των 30 επενδύσεων

Εκδόθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Παραγωγού για νέα έργα ΑΠΕ – Δείτε τον κατάλογο των 30 επενδύσεων

Βεβαιώσεις παραγωγού έλαβαν σήμερα αρκετά νέα έργα ΑΠΕ από τη ΡΑΕ. Είναι οι πρώτες Βεβαιώσεις που χορηγούνται για καινούργια έργα (όσες είχαν εκδοθεί μέχρι τώρα αφορούσαν έργα που είχαν ήδη Άδεια Παραγωγής και είχαν αιτηθεί τροποποιήσεις), για τα οποία είχαν κατατεθεί αιτήσεις στον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι φωτοβολταϊκό πάρκο 100 μεγαβάτ που σχεδιάζει η SKGR PV7 στις Σέρρες.

Αναλυτικότερα, τα εξής έργα έλαβαν βεβαίωση παραγωγού:

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΚΟΡΦΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΥΘΡΩΝ,ΜΑΝΔΡΑΣ, του Δήμου ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε» και δ.τ. «ENAIR Ο Ε».

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 14.98824 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.98824 MW στη θέση ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ECOSOLAR». 

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4.99608 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4.99608 MW στη θέση ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ECOSOLAR». 

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 14.98824 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.98824 MW στη θέση ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ECOSOLAR». 

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 14.98824 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.98824 MW στη θέση ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KIEFER Α Ε»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 14.98824 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.98824 MW στη θέση ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KIEFER Α Ε»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 14.98824 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.98824 MW στη θέση ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SMART ENERGY SOLUTIONS»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΚΗΣ, του Δήμου ΜΥΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΑ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΣΦΑΙΡΑ». 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΙΑΣΜΟΥ, του Δήμου ΙΑΣΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΑ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΣΦΑΙΡΑ»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΘΡΟΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΙΑΣΜΟΥ, του Δήμου ΙΑΣΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΑ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΣΦΑΙΡΑ»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΑ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΣΦΑΙΡΑ».

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.343 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.343 MW στη θέση ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NORTH SOLAR».

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2.799 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2.799 MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NORTH SOLAR»

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.2 MW στη θέση ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NORTH SOLAR».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4.99608 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4.99608 MW στη θέση ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.99816 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.99816 MW στη θέση ΓΕΦΥΡΙ – ΓΕΡΑΚΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΓΙΝΑΣ,ΜΕΛΙΚΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,ΒΕΡΟΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « BALKAN ENERGY IΔΙΩΤΙΚΗ KΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «BALKAN ENERGY ΙΚΕ»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4.99608 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4.99608 MW στη θέση ΡΕΒΕΝΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΘΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΘΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.99 MW στη θέση ΑΤ 42 ΤΚ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΟΚΟΥ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7.993 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7.993 MW στη θέση ΠΗΓΑΔΟΥΛΙ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ,ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ,ΤΥΡΝΑΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 11.971 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 11.971 MW στη θέση ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 6+7, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του Δήμου ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4.492 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4.492 MW στη θέση ΑΤ 21 Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΡΚΙΣΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΟΚΟΥ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.99 MW στη θέση ΚΑΒΗΣΟΣ 14, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.995 MW στη θέση ΚΑΒΗΣΟΣ 13, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.99 MW στη θέση ΚΑΒΗΣΟΣ 8, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.499 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.499 MW στη θέση ΚΑΒΗΣΟΣ 5, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.995 MW στη θέση ΤΣΙΚΟΥΤΑΡΛΑ ΑΤ 102, 104, 105, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΟΚΟΥ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7.491 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7.491 MW στη θέση ΚΑΒΗΣΟΣ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ».

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20.7 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20.7 MW στη θέση ΔΑΝΙΗΛ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΕΣΦΙΝΑΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΕ»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20.7 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20.7 MW στη θέση ΚΟΡΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΙΑΡΤΟΥ,ΘΙΣΒΗΣ, του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ,ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΕ»

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 100 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 100 MW στη θέση ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου ΣΙΝΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «SKGR PV7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKGR PV7». 

Εκ των αποφάσεων, τροποποιήσεις προηγούμενων αδειών αφορούν τα εξής έργα:

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10MW στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15MW στη θέση ΦΡΑΓΚΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΘΙΟΥ, του Δήμου ΑΝΔΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΔΡΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «GREEK WIND POWER A.E.»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 16MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16MW στη θέση ΠΥΡΓΑΡΙ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΥ, ΒΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΤΗΜΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΑΓΙΩΝ & ΘΗΒΑΙΩΝ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9MW στη θέση ΑΠΛΩΜΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, των Δήμων ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ, των Περιφερειών ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Check Also

Ιστορικό ρεκόρ αιολικής παραγωγής σημείωσε τη Δευτέρα η Ελλάδα – Κάλυψε το 48% της ζήτησης ρεύματος

Παράλληλα η ημερήσια παραγωγή κατέγραψε πανευρωπαική πρωτιά με τον άνεμο να καλύπτει το 48% της …