Sunday , 16 / December / 2018
Home / Ενέργεια / Ο Ελληνικός Στρατός εξοικονομεί ενέργεια στα στρατόπεδα

Ο Ελληνικός Στρατός εξοικονομεί ενέργεια στα στρατόπεδα

post thumbnail

Σε μία πρωτοποριακή κίνηση για τα Ελληνικά δεδομένα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο έργο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στρατιωτικών μονάδων LIFE 11/ENV/GR/938/ MECM (military energy and carbon management).

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001 : 2011 και την κατασκευή επιδεικτικών – πιλοτικών έργων σε τρία στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,36 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων τα 553 χιλιάδες Ευρώ χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι :

-Η εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στην εξοικονόμηση ενέργειας
-Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
-βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης των ενόπλων δυνάμεων
-Η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων
-Η διάδοση του προγράμματος σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Τα στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος είναι το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη, ο ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα και η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

—Πιλοτικά έργα

1.Στο στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» έχει αναβαθμιστεί κατά τη διάρκεια του 2014 ο περιμετρικός φωτισμός. Συγκεκριμένα :

-Αντικαταστάθηκαν 43 φωτιστικά σώματα νατρίου 400W με νέα σώματα led (ισχύος 150W, φωτεινότητας 15.000 LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) στους υφιστάμενους ιστούς

-Αντικαταστάθηκαν 6 ιστοί φωτισμού με νέους και τοποθετήθηκαν 22 επί πλέον, με φωτιστικά σώματα led όμοια με τα παραπάνω

-Τοποθετήθηκαν 37 ενεργειακά αυτόνομοι ιστοί φωτισμού με λάμπες led (ισχύος 30W, φωτεινότητας 3.000 LU) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία (μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, ισχύος 120 Wp). Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά αποθηκεύεται σε συσσωρευτές 150 Ah.

-Αντικαταστάθηκαν 3 προβολείς ιωδίνης ισχύος 700 W με προβολείς led (ισχύος 250W, φωτεινότητας 20.000 LU)

2.Στο ναύσταθμο Κρήτης έχει περατωθεί (το 2013) η πρώτη φάση των πιλοτικών παρεμβάσεων. Τοποθετήθηκαν 40 ηλιακοί συλλέκτες (συνολικής επιφάνειας 80 m²), 2 boilers (τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 2.000 lt έκαστο) και αυτοματισμοί για την παροχή ζεστού νερού χρήσης στη λέσχη υπαξιωματικών στόλου Κρήτης. Στην επόμενη φάση (2015) θα γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε δύο πολυκατοικίες διαμονής του προσωπικού του ναυστάθμου.

3. Στην 110 Πτέρυγα Μάχης ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2015 η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου διαμονής προσωπικού «Ερμής». Συνοπτικά, έγιναν οι παρακάτω εργασίες :

-Τοποθετήθηκε θερμομόνωση στις εξωτερικές τοιχοποιίες
-Αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπή
-Ανακατασκευάστηκε η υγρομόνωση στην οροφή
-Τοποθετήθηκε μπόιλερ τριπλής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες

Εκτιμάται ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου και θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

—Σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Επιπρόσθετα, στα τρία στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, βασισμένο στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011. Σε κάθε στρατόπεδο έχει οριστεί ένας ενεργειακός υπεύθυνος συνεπικουρούμενος από μία ομάδα, αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος.

Οι κύριοι δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι :
– Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

– Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση

-Η κατανάλωση καυσίμων για κίνηση οχημάτων

Βασιζόμενοι στην αντίληψη πως οτιδήποτε μετριέται μπορεί να βελτιωθεί, οι ενεργειακοί υπεύθυνοι τηρούν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω καταναλώσεις.

Αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση μετρητών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των κτηρίων. Οι μετρητές αποστέλλουν τις καταγραφές τους στο διαδίκτυο καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, δυνατή την παρακολούθηση της κατανάλωσης από απόσταση.

Τα στοιχεία ταξινομούνται ανά χρονική περίοδο (π.χ. ανά μήνα, ή ανά έτος). Η σύγκριση της κατανάλωσης της παρούσας περιόδου με τις προηγούμενες οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να χρησιμεύσουν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στα κτήρια. Για παράδειγμα, μετριέται η κατανάλωση ρεύματος πριν γίνει μία θερμομόνωση και μετά την τοποθέτησή της. Από τη διαφορά μεταξύ των δύο καταναλώσεων προκύπτει η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία συνεπάγεται οικονομία χρημάτων.

Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για να τεθούν στόχοι στους ενεργειακούς υπεύθυνους για ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων σε ετήσια βάση.

Το έργο περιλαμβάνει και άλλες δράσεις για την εξοικονόμηση.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

-Διαλέξεις στους οδηγούς για τη συμβολή της οικονομικής οδήγησης στην εξοικονόμηση καυσίμων
-Η παρακίνηση του κοινού για τη χρήση ποδηλάτων σε κοντινές αποστάσεις
-Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών κτηρίων και οχημάτων
-Η τακτική συντήρηση καυστήρων, κλιματιστικών συσκευών και οχημάτων
-Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για τη μεταφορά συναδέλφων προς την ίδια κατεύθυνση με τη χρήση ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου, όπως και για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από ομάδες που έχουν κοινό προορισμό

Ανακεφαλαιώνοντας, το πρόγραμμα Life αποτελεί μία ωφέλιμη επένδυση για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Leave a Reply