Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / ΡΑΕ: Η εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ

ΡΑΕ: Η εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την εξέλιξη της εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ, που υποβλήθηκαν στους κύκλους Σεπτεμβρίου 2018, Δεκεμβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 και εξετάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 Ν. 4685/2020, ως εξής:

Κύκλος Υποβολής «Σεπτέμβριος 2018».

Σε σύνολο 116 αιτήσεων προς εξέταση, έχουν προεγκριθεί 96 αιτήσεις, συνολικής ισχύος 1.001,65 MW, και αναμένεται η καταβολή του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού. Πρόκειται για:

  • 28 αιτήσεις αιολικών έργων, συνολικής ισχύος 192,9 MW,
  • 68 αιτήσεις φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής 808,752 MW

Κύκλος Υποβολής «Δεκέμβριος 2018».

Σε σύνολο 245 αιτήσεων, έχουν προεγκριθεί 203 αιτήσεις, συνολικής ισχύος 2.543,68 MW, και αναμένεται η καταβολή του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού. Πρόκειται για:

  • 74 αιτήσεις αιολικών, συνολικής ισχύος 477,15 MW,
  • 122 αιτήσεις φωτοβολταϊκών συνολικής 2.054,83 MW,
  • 1 αίτηση βιομάζας  συνολικής 2 MW
  • 6 αιτήσεις ΜΥΗΕ  συνολικής 9,66 MW

Κύκλος Υποβολής «Μάρτιος 2019».

Σε σύνολο 242 αιτήσεων, έχουν προεγκριθεί 214 αιτήσεις, συνολικής ισχύος 2.105,9 MW, και αναμένεται η καταβολή του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού. Πρόκειται για:

  • 79 αιτήσεις αιολικών, συνολικής ισχύος 536,2 MW,
  • 128 αιτήσεις φωτοβολταϊκών συνολικής 1.559,19 MW,
  • 7 αιτήσεις ΜΥΗΕ  συνολικής 10,4 MW.

Κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 24 Ν. 4685/2020, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Εν συνεχεία , η Βεβαίωση Παραγωγού εκδίδεται αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Check Also

Νέα υπουργική απόφαση για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Μία ακόμη ώθηση στην δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων που οφείλουν να οργανώσουν οι δήμοι έγινε με …