Αρχική / Επικαιρότητα / Απόφαση ΥΠΕΝ για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ)

Απόφαση ΥΠΕΝ για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3527 Τεύχος Β’ 2 Αυγούστου 2021 η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588.

Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκε- κριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έρ- γων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπι- κών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολε- οδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

Με την απόφαση καθορίζονται:

  1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 και συγκεκριμένα των μελετών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)».
  2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των μελετών.
  3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕ- ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)» και ο ορισμός υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν
    στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
  4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας αναθέτουσας αρχής / Φορέα υλοποίησης.
  5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης αναθέτουσας αρχής.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ

Check Also

Λίστα με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ βάζουν τάξη στην αγορά

Το αστρονομικό ποσό των €2.75 τρισ. μέσα στην επόμενη 10ετία -περίπου € 275 δις. ετησίως …