Αρχική / Επικαιρότητα / Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την έκδοση Αδειών Δόμησης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την έκδοση Αδειών Δόμησης

Το υπουργείο Τουρισμού κατέθεσε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με το εάν οι άδειες δόμησης των κτιριακών υποδομών στον χερσαίο χώρο χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, ενταγμένων σε Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης και Προώθησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Στη γνωμοδότησή του, αφού εξέτασε το Νομοθετικό Πλαίσιο του ζητήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερμηνεύοντας τις εφαρμοστέες διατάξεις αναφέρει συμπερασματικά τα ακόλουθα:

“Για την έκδοση έγκρισης/άδειας δόμησης κτιριακών υποδομών στον χερσαίο χώρο χωροθετημένων τουριστικών λιμένων ενταγμένων σε ΕΣΧΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 επ. του ν. 3986/2011, αρμόδια είναι, κατ’ άρθρο 15 του ν. 3986/2011, η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιοριζομένης της αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ) στην έκδοση μόνο των εγκρίσεων και αδειών για τη λειτουργική αδειοδότηση αυτών (πρβλ. και Γνμδ ΝΣΚ 114/2016)”

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πβς η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. από εδώ.

Check Also

Λίστα με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ βάζουν τάξη στην αγορά

Το αστρονομικό ποσό των €2.75 τρισ. μέσα στην επόμενη 10ετία -περίπου € 275 δις. ετησίως …