Αρχική / Επικαιρότητα / Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος μαζικών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος μαζικών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Σε νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών το 2023, αλλά και αυτόματη αναπροσαρμογή τους κάθε δύο χρόνια, δρομολόγησε το υπουργείο Οικονομικών.

Με δεδομένο ότι οι αγοραίες τιμές των ακινήτων, εξακολουθούν να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό πάνω από 10%,ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, τον Ιούνιο του 2021, το επόμενο έτος έρχονται και νέες αυξήσεις των τιμών εφορίας.

Με το νέο σύστημα που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών, οι αυξομειώσεις των αντικειμενικών τιμών, θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά και θα προσαρμόζονται ανάλογα.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ επιταχύνουν την κατάρτιση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Με τη διαδικασία αυτή, οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα μεταφέρονται αυτόματα στις τιμές-εφορίας των ακινήτων είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε για μειώσεις.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από διάφορες «πηγές» για τις μεταβολές των τιμών των ακινήτων, όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα ενοικιαστήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ.

Αναλυτικότερα, θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τις ακόλουθους φορείς:

  1. Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
  2. Από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.
  3. Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.
  4. Τους συμβολαιογράφους.
  5. Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.
  6. Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.
  7. Τους ιδιώτες εκτιμητές που προσλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Μέχρι τώρα, το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωνε από τους εκτιμητές τις εισηγήσεις τους για το ύψος των τιμών αγοράς των τιμών ακινήτων και αποφάσιζε την αναπροσαρμογή των τιμών εφορίας, βάσει των ο οποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ, οι φόροι μεταβίβασης, τα δημοτικά τέλη και συνολικά 20 φόροι που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …