Αρχική / Επικαιρότητα / Κτηματολόγιο: Από 12 Οκτωβρίου η έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους

Κτηματολόγιο: Από 12 Οκτωβρίου η έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Δ.Δ. της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” που αφορά στον καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αναλυτικά, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

1. Μετά το «Άρθρο 2» της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681) προστίθεται «Άρθρο 2 α» ως εξής:

«Άρθρο 2α

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. για την εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων σύμφωνα με την παρ. 1 των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 12η Οκτωβρίου 2020, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Check Also

Δηλώσεις για αυθαίρετες κατοικίες σε δασικές εκτάσεις

Θέμα ημερών είναι η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση αυθαιρέτων σε δάση. …