Αρχική / Επικαιρότητα / Σε ισχύ από 1 Ιουλίου η υποχρέωση των Δήμων για κοινόχρηστες βρύσες

Σε ισχύ από 1 Ιουλίου η υποχρέωση των Δήμων για κοινόχρηστες βρύσες

Από την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η εφαρμογή της υποχρέωσης που έχει ψηφιστεί και ισχύει για τους Δήμους, στην παρ.10 του αρ.4 του ν.4736/2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω διάταξη ορίζονται τα εξής:

« 10. Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του Μέρους ΣΤ΄ του Παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ

– να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού,

– καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους. »

Στην παρ.9 του αρ.19 του ίδιου νόμου ορίζεται:

« 9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέμα με τη δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την εφαρμογή της παρ.10 του αρ.4. Η έκδοση της εν λόγω Απόφασης ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ.10 του αρ.4.»

Την ισχύ της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης για τους Δήμους υπενθύμισε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς σε Δελτίο Τύπου, που εξέδωσε χθες 1η Ιουλίου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι « από 1ης Ιουλίου 2021 παρέχεται πρόσβαση νερού από κοινόχρηστες βρύσες σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδιές χαρές ».

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει ήδη από τις 28 Ιανουαρίου 2021 την εφαρμοστική Εγκύκλιο  και για την παρ.10 του αρ.4 του ν.4736/2020, ζητώντας « πιστή εφαρμογή ».

Check Also

Λίστα με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ βάζουν τάξη στην αγορά

Το αστρονομικό ποσό των €2.75 τρισ. μέσα στην επόμενη 10ετία -περίπου € 275 δις. ετησίως …