Αρχική / Επικαιρότητα / Σύντομα η προκήρυξη για τα πρώτα 12 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για 45 Δημοτικές Ενότητες

Σύντομα η προκήρυξη για τα πρώτα 12 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για 45 Δημοτικές Ενότητες

Από τους Δήμους Μεγίστης, Ιθάκης, Καρπάθου-Κάσου, Σύρου-Ερμούπολης, Γρεβενών, Γρεβενών (2), Πάτμου, Λειχών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Κεντρικών Τζουμέρκων, Αιγιαλείας Ήλιδας, Αγκίστρι-Αίγινας ξεκινά η εκπόνηση των πρώτων 12 Τοπικών Πολεοδομιών Σχεδίων της χώρας

Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 12 Μελέτες, 45 Δημοτικές Ενότητες, προϋπολογισμού 14.352.660,98 ευρώ. Οι εν λόγω 12 Μελέτες χαρακτηρίζονται ως πιλοτικές και θα αποτελέσουν οδηγό για τους επόμενους κύκλους προκήρυξης διότι αφορούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωρισμάτων (πχ νησιωτικές περιοχές, αστικές και περιαστικές, ορεινές, εθνικής σημασίας όπως η Μεγίστη κα).

Ο συνολικός πολεοδομικός σχεδιασμός προϋπολογισμού €400 εκατ. θα καλύψει το 70% της επικράτειας, και περιλαμβάνει τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συντελεστή, οριοθέτηση οικισμών, και χαρακτηρισμούς δημοτικών οδών.

Μέχρι το 2025 θα λάβουν χώρα 4 κύκλοι αναθέσεων, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν συνολικά (χωρικά / γεωγραφικά) 768 Δημοτικές Ενότητες.

Τα ΤΠΣ καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικισμούς, οριοθετούν σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, οδικό δίκτυο, μεταφορές, κατασκευές και περιβαλλοντικά δίκτυα. Επιπλέον περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και προϋποθέσεις ή περιορισμούς που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

Τα ΤΠΣ θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις κύκλους και κάθε μελέτη ΤΠΣ θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις μελέτες: Την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων, αλλά και γεωλογικής καταλληλότητας και την οριοθέτηση των ρεμάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνέπειες από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικές καταστροφές.

Η αξιολόγηση της προτεραιοποίησης των Δημοτικών Ενοτήτων που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης του προγράμματος έχει γίνει από επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠΕΝ τον περασμένο Μάρτιο και έχει γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 
  • αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα κλπ.
  • περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως π.χ.: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό καθεστώς κλπ.
  • κοινωνικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών κλπ.


Κάθε ανάθεση ΤΠΣ θα περιλαμβάνει:

α) Την κύρια μελέτη

β) Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

γ) Τη Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας και

δ)Τη Μελέτη Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων

Υπογραμμίζεται ότι στόχος του ΥΠΕΝ είναι η ολοκλήρωση μελετών με έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και αξιολόγηση (ορόσημο RRF) για το 100% των αναθέσεων έως Δεκέμβριο 2025.

Check Also

Εταιρία αξιοποίησης ακινήτων ιδρύει ο ΕΦΚΑ

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, με τίτλο “Εταιρεία Ακινήτων …