Αρχική / Επικαιρότητα / Την ερχόμενη Παρασκευή οι αποφάσεις για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Την ερχόμενη Παρασκευή οι αποφάσεις για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Την επόμενη Παρασκευή 05-03-2021, θα παραδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το πόρισμα της επιτροπής που αφορά στους δήμους από τους οποίους θα ξεκινήσει η «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ»
 
Η επιτροπή θα αποφανθεί επί των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν έως 10.07.2020 Για τις μελλοντικές προσκλήσεις, η επιτροπή θα πρέπει να καταλήγει στην προτεραιοποίηση των αιτημάτων εντός προθεσμίας σαράντα ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσκλήσεων.
 
Σημειώνεται οτι για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, το ΥΠΕΝ προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής με έργο την προτεραιοποίηση των Δημοτικών Ενοτήτων που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης του προγράμματος βάσει παρακάτω κριτηρίων:
 
  • αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα κλπ.
  • περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως π.χ.: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό καθεστώς κλπ.
  • κοινωνικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών κλπ.
 
Η σύνθεση της επιτροπής
 
Θεοδόσης Ψυχογιός του Ελευθερίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως τακτικό μέλος και συντονιστής της Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Ευαγγελία Παπαθανασίου του Γεωργίου προϊστάμενη του τμήματος Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Ελένη Διαμαντοπούλου του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών ως τακτικό μέλος της Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Σαντιμπαντάκη του Μιχαήλ Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Αυγή Βάσση του Ιωάννη Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Άννα Υψηλάντη του Γεωργίου, Τοπογράφο Μηχανικός, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
 
Κωνσταντίνος Κουκοδήμος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Δήμαρχος Κατερίνης, Πρόεδρο Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων της Κ.Ε.Δ.Ε, ως τακτικό μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Μπρούλια ,Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων της Κ.Ε.Δ.Ε.
 

Βουλέλλης Παναγιώτης του Βασιλείου ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Ανδρουλάκη Δέσποινα του Γεωργίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Check Also

Σε τροχιά ανάπτυξης ο κλάδος των logistics-Οι μεγάλοι επενδυτές και οι νέες τάσεις που έφερε η πανδημία

Tην τελευταία 4ετία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 25 αξιοσημείωτες πράξεις αγοραπωλησίας στον κλάδο των logistics …