Αρχική / Επικαιρότητα / Ως τις 31 Μαΐου οι ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες – Οδηγός με 21 χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Ως τις 31 Μαΐου οι ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες – Οδηγός με 21 χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Τι είναι ο δασικός χάρτης;

Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει και οριοθετεί τις εκτάσεις δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τι συμβολίζουν οι κωδικοί, που φαίνονται πάνω στους δασικούς χάρτες;

 • ΑΑ-ΠΑ (εκτάσεις μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας).
 • ΠΔ (Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας).
 • ΔΔ (Ανέκαθεν Δασικές Εκτάσεις).
 • ΔΑ (Εκχερσώσεις).
 • ΑΔ (Δασωμένοι Αγροί).
 • ΧΧ-ΧΑ-ΠΧ (Χορτολιβαδικές Εκτάσεις).
 • ΧΧ (Ανέκαθεν Χορτολιβαδικές Εκτάσεις).
 • ΧΑ (Χορτολιβαδικές Εκτάσεις στις Α/Φ του 1945. Άλλης Μορφή Κάλυψης στις Α/Φ 2007-2009).
 • ΑΧ (Άλλης Μορφή Κάλυψης στις Α/Φ του 1945. Χορτολιβαδικές στις Α/Φ 2007-2009).
 • ΑΝ (Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες λόγω εκχέρσωσης ή εξαιτίας πυρκαγιών).

Πώς διορθώνονται τα λάθη των δασικών χαρτών;

α) Με υποβολή αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

β) Με υποβολή αντίρρησης ατελώς στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη ΣΥΑΔΧ.

γ) Με ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης που συνοδεύεται από καταβολή τέλους.

Για ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αντίρρηση και αίτηση διόρθωσης;

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ) ή της ορθής απεικόνισης (περιπτώσεις ΠΑ και ΠΔ), εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Σε τι αφορά η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος;

Οι διορθώσεις του χάρτη λόγω προδήλων σφαλμάτων γίνονται, είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν αίτησης του πολίτη, όταν έχουμε:

 1. Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση του θεματικού περιεχομένου του χάρτη.
 2. Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης αγροτικής έκτασης ως δασικής έκτασης και το αντίστροφο.
 3. Λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο.
 4. Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων.
 5. Λανθασμένη αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.
 6. Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή που δεν θεωρείται δασική.
 7. Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις ιδιωτική έκταση.
 8. Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία.
 9. Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης (παραχωρητήρια κλπ) πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται αντιρρήσεις ατελώς;

 • Εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού.
 • Εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη. αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
 • Έχουν κριθεί με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, που δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
 • Περιλαμβάνουν τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία πράξης χαρακτηρισμού.

Πώς υποβάλλουμε αντίρρηση;

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

Ποιος εξετάζει την αντίρρηση;

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), εξετάζουν τα αιτήματα και αποτελούνται από δικηγόρο (ως πρόεδρο), μηχανικό από τον ιδιωτικό τομέα και δασολόγο από το δημόσιο τομέα.

Γίνονται αντιρρήσεις τώρα και στους κυρωμένους δασικούς χάρτες;

Όχι, γιατί με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι οι χρόνοι αναρτήσεων αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Τι κάνουν όσοι δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αντίρρηση;

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης προδήλου σφάλματος ή επίκλησης νόμιμης διοικητικής πράξης. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ύστατη λύση.

Ποιο είναι το κόστος υποβολής αντίρρησης;

Για την αντίρρηση καταβάλλεται παράβολο που υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση που αμφισβητείται. Ξεκινά από 5 ευρώ για έκταση έως 100 τ.μ., 20 ευρώ έως 1 στρέμμα, 45 ευρώ έως 5 στρέμματα,90 ευρώ έως 10 στρέμματα, 175 ευρώ έως 20 στρέμματα,350 ευρώ έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ έως 300 στρέμματα και 1.650 ευρώ για έκταση πάνω από 300 στρέμματα.

Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες, όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική;

Να καταθέσουν

 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 • Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας.
 • Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Τι πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες;

1)       Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή χρήση.

2)       Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.

3)       Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών, µε διακριτό αριθµό τεµαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή.

4)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση – αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, µικτή χρήση.

5)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.

6)       Άδειες του υπουργού Γεωργίας για συµφωνίες εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές.

7)       Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων.

8) Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων.

9)       Αµπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαµβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της ∆ιοίκησης.

14.Τι γίνεται με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις προδήλου σφάλματος;

Για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις νέες διατάξεις για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη (νόμιμη οικοδομική άδεια, αγροτικές εκτάσεις με πράξεις τις διοίκησης) οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την διόρθωση- αναμόρφωση του δασικού χάρτη.

15.Τι γίνεται με τα πρόδηλα που έγιναν δεκτά από τη διεύθυνση δασών και επικυρώθηκαν (έγιναν δεκτά) από την επιτροπή αντιρρήσεων;

Τα αιτήματα που έγιναν δεκτά από τις επιτροπές αντιρρήσεων, θα σταλούν στη διεύθυνση δασών και θα συμπεριληφθούν στο νέο αναμορφωμένο χάρτη και επομένως θα αποχαρακτηριστούν οριστικά

16.Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις;

Α) Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠΕΑ, κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερομένου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Β) Οι υπόλοιπες αντιρρήσεις που εκκρεμούν θα εξεταστούν κανονικά από τις Επιτροπές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία.

17.Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις;

Στους αναμορφωμένους χάρτες συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές με τα αυθαίρετα κτίσματα και δίνεται το δικαίωμα των αντιρρήσεων ή και των πρόδηλων στους πολίτες.

18.Τι ισχύει για μεταβιβάσεις-αγοραπωλησίες σε χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δασικές;

Είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Εφόσον η έκταση χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως δασική, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

19.Μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε έκταση, που είναι εν μέρει δασική και εν μέρη άλλης μορφής (ΑΑ);

Εφόσον το τμήμα του γεωτεμαχίου, με χαρακτηρισμό ΑΑ, πληροί τους όρους αρτιότητας τότε εκδίδεται άδεια δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε επένδυση.

20.Τι συμβαίνει με τις επιδοτούμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεις;

Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Τι θα γίνει με τα δασικά αυθαίρετα;

-Ο νέος νόμος για τα δασικά αυθαίρετα προβλέπει:

► Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών της χώρας

► Δυνατότητα υποβολής αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος

► Υποβολή αίτησης από τους ιδιοκτήτες με παράβολο αξίας 250 ευρώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

► Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων

► Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων

► Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές

► Αναστολή της κατεδάφισης των κτιρίων και των κατασκευών που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-72011

► Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων, με υπαγωγή στον σχετικό νόμο

► Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και λοιπών διοικητικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στα «τακτοποιημένα» αυθαίρετα

► Αναστολή σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στον νέο νόμο και οριστική παύση διώξεων με την εξόφληση του προβλεπόμενου προστίμου στο νομοσχέδιο

► Δημιουργία δασικού ισοζυγίου, για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …