Αρχική / Επικαιρότητα / Όλα τα “ορόσημα” για τη διαγραφή οφειλών παράλληλα ασφαλισμένων

Όλα τα “ορόσημα” για τη διαγραφή οφειλών παράλληλα ασφαλισμένων

“Ώρα μηδέν” σήμανε από την περασμένη Παρασκευή για τη διαγραφή οφειλών των παράλληλα ασφαλισμένων.  

Και αυτό διότι υπεγράφησαν τρεις υπουργικές αποφάσεις –από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο- με τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους.

Η διαγραφή ή απαλλαγή θα αφορά οφειλές όχι μόνο προς τους φορείς κύριας ασφάλισης, αλλά και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

“Όχημα” για τη διαγραφή ή απαλλαγή τους από αυτά τα χρέη, είναι η “εύλογη αμφιβολία” για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων.  

Η διαδικασία αυτή αφορά τους ασφαλισμένους από την 1/1/1993, τους παράλληλα ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και τους παράλληλα ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Βασικός όρος για τη διαγραφή των οφειλών σε ένα από τα δύο (τέως) ταμεία είναι να είναι κάποιος πλήρως ασφαλισμένος στο ένα.  

Μάλιστα, μπορούν να διαγράφονται οι οφειλές προς τον ένα φορέα, ακόμα και αν δεν έχουν καταβληθεί όλες οι εισφορές προς τον άλλο στον οποίο είναι ασφαλισμένος πλήρως ένας πολίτης.

Υπενθυμίζεται πως οι σχετικές διατάξεις για τις οποίες υπεγράφησαν Υπουργικές Αποφάσεις ψηφίστηκαν τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ. άρθρο 3 του ν.4554/2018 ).

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις αφορούν τρεις βασικές κατηγορίες ασφαλιστικών χρεών:

* Τις οφειλές νέων ασφαλισμένων (δηλ. ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά) οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν προέβησαν σε επιλογή ασφαλιστικού φορέα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Έτσι έπρεπε να καταβάλλουν εισφορές και για τους δύο φορείς, με συνέπεια να φορτωθούν με διπλές εισφορές.

– Σημειώνεται πως ως μοναδικό κριτήριο εξέτασης των αιτημάτων των εν λόγω ασφαλισμένων τίθεται η  πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα. 


* Τις οφειλές που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων.

– Κριτήριο για την εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα για την ίδια δραστηριότητα. 

* Τις οφειλές που δημιουργήθηκαν στον πρώην ΟΑΕΕ για την παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων- ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ).

– Τονίζεται πως κριτήριο για την εξέταση των αιτημάτων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίδια δραστηριότητα.

Πέντε κρίσιμα σημεία

Σε σχέση με τις ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει να επισημανθούν πέντε κρίσιμα σημεία : 
1. Ηλεκτρονικά θα γίνονται  οι αιτήσεις διαγραφής

Η αίτηση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ. Έχει ήδη ετοιμασθεί η  σχετική πλατφόρμα διαγραφής οφειλών. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

2. Προβλέπονται διαγραφές και για χρέη προς το επικουρικό και το εφάπαξ  

Οι διαγραφές, πέραν της κύριας θα αφορούν, αναλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπονται.

3. Το κριτήριο της πλήρους ασφάλισης σε ένα φορέα  ισχύει ακόμα και αν δεν καταβληθούν όλες οι προβλεπόμενες εισφορές προς αυτόν.

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή, η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης  (σ.σ. προκειμένου να διαγραφούν οι οφειλές που “γεννήθηκαν” λόγω της δεύτερης απασχόλησης)  συντρέχει ακόμη και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

4. Δεν εξαιρούνται από τη διαγραφή οι υποθέσεις που βρίσκονται σε “διοικητικές διαδικασίες”

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις για τις οποίες οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

5. Αναστέλλονται μέτρα “διοικητικής εκτέλεσης”  

Μέχρι την έκδοση απόφασης διαγραφής, αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αβάσιμων ή προσχηματικών αιτήσεων. 

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …