Αρχική / Eργασιακά / Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 απόφαση του ΥΠΕΝ – ΥΠΟΙΚ – ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού».

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

 

α) Της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ποσών του παράβολου που καταβάλλεται από:

 

1) Τα φυσικά πρόσωπα – Ενεργειακούς Επιθεωρητές κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

2) Τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που εγγράφονται σε ξεχωριστή μερίδα του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

3) Τους υπόχρεους και ωφελούμενους για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

 

β) Της διαδικασίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

γ) Της απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

 

Κόστος Ηλεκτρονικών Παραβόλων

 

Το κόστος του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου ανέρχεται/προσδιορίζεται:

 

1. Στην περίπτωση εγγραφής του φυσικού προσώπου – Ενεργειακού Επιθεωρητή, στα 50 ευρώ εφάπαξ, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016.

 

2. Στην περίπτωση εγγραφής του νομικού προσώπου, στα 150 ευρώ εφάπαξ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4447/2016.

 

3. Στην περίπτωση των υπόχρεων και ωφελούμενων ενεργειακής επιθεώρησης, πέντε (5) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ τάξης, δέκα (10) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ τάξης, τριάντα (30) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ τάξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016.

 

Πληρωμή και Επιστροφή ποσού Ηλεκτρονικών Παραβόλων

 

Οι διαδικασίες που αφορούν στους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής καθώς και τη διαδικασία επιστροφής (μερική ή ολική) ποσού ηλεκτρονικού παραβόλου περιγράφεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ: https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_802.pdf

 

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=209735

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …