Αρχική / Eργασιακά / Νέος ΑΣΕΠ Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα…»

Νέος ΑΣΕΠ Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα…»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 6/2021).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου έγκεινται, αφενός, στην αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με το οποίο στελεχώνεται αυτό και αφετέρου, στην διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Προς τούτο, θεσπίζεται, πέραν των λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού, η διενέργεια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και ενισχύεται ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Νόμος 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.»

Check Also

Ξεκινά από 1η Απριλίου ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ …