Αρχική / Eργασιακά / Τα νέα έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), Πρωτοκόλλου Ελέγχου και Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Τα νέα έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), Πρωτοκόλλου Ελέγχου και Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Η ΕΕΤΕΜ σε σχετική ανακοίνωση της για τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις διαθέτει τα νέα έντυπα των ΥΔΕ, το πρωτόκολλο ελέγχου και το έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Παρατίθενται:

H Υπουργική Απόφαση  

H σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο

 

Tα νέα έντυπα των ΥΔΕ:

1.Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

2.Πρωτόκολλο Ελέγχου

A. Κατά  KEHE

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

Β. Κατά πρότυπα ΕΛΟΤ 60364

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

Γ. Κατά ΕΛΟΤ HD 384

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

3.Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)      

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

4.Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)

Σε μορφή PDF

Σε μορφή doc

Check Also

Πολεοδομίες – Στις «πρωταθλήτριες» των καθυστερήσεων Χανιά, Ρέθυμνο, Καβάλα, Κηφισιά

Το τελευταίο πεντάμηνο η υπηρεσία δόμησης Χανίων έχει εγκρίνει μόλις 5 οικοδομικές άδειες από τις …