Αρχική / Eργασιακά / 1.468 μόνιμοι διορισμοί στην Αυτοδιοίκηση: Οι θέσεις μηχανικών ανά ειδικότητα

1.468 μόνιμοι διορισμοί στην Αυτοδιοίκηση: Οι θέσεις μηχανικών ανά ειδικότητα

ο ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τη νέα Προκήρυξη 13K/2021,  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» και στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”», σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον επίσημο Πίνακα με όλες τις θέσεις της Προκήρυξης.

Καταγράφεται η κατανομή τους ανά Δήμο, Περιφέρεια κλπ,

ο κλάδος – ειδικότητα,

οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών,

αλλά και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, η εντοπιότητα όπου προβλέπεται,

καθώς και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν.2790/2000, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

 Αναλυτικά, ο Πίνακας των 1.468 θέσεων ΕΔΩ.

Check Also

e-Άδειες: H διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας με έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ, Ταγαρά που αφορά στην ένταξη …