Αρχική / Περιβάλλον / Έρευνα Grant Thornton: Αυτή είναι η διάθεση των επιχειρήσεων για μια πιο βιώσιμη κουλτούρα

Έρευνα Grant Thornton: Αυτή είναι η διάθεση των επιχειρήσεων για μια πιο βιώσιμη κουλτούρα

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Grant Thornton, η ελληνική επιχειρηματικότητα φαίνεται θετική απέναντι σε ζητήματα βιωσιμότητας και “πράσινης” μετάβασης, με αμφιβολίες, ωστόσο, να υπάρχουν ακόμη.

Η Grant Thorton πραγματοποίησε έρευνα για το Eλληνικό Eπιχειρείν, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε από τους Έλληνες επιχειρηματίες να αξιολογήσουν την σημερινή κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Οι επιχειρηματίες, επίσης, ερωτήθηκαν και για το ποιες είναι οι προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται να έχουν σημαντικό ενδιαφέρον. Τα θέματα ESG, θα πρέπει σήμερα να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη δυναμική επιχείρηση και αυτό φαίνεται πως έχουν αρχίσει να κατανοούν οι επιχειρήσεις σήμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν εντάξει στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων τους, την κλιματική αλλαγή και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι το στρατηγικό τους πλάνο ενσωματώνει θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναφορικά με το εάν η διαδικασία κινδύνων της επιχείρησης εξετάζει την κλιματική αλλαγή και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, το 60% απάντησε θετικά, με το υπόλοιπο 40% να απαντάει αρνητικά κάτι που είναι ενθαρρυντικό για μελλοντικές περισσότερες κινήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αξιολόγηση των σημαντικότερων κινδύνων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, μόνο οι 3 στις 10 προκύπτει ότι αξιολογούν ως σημαντικούς τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, θα στεκόμασταν με σκεπτικισμό απέναντι στην ευρύτητα και στην πραγματική εμβάθυνση αυτής της επικέντρωσης σε θέματα ESG που δηλώνουν σήμερα οι επιχειρήσει, δηλώνει η έρευνα. 

Σε ποιον πυλώνα θα εστιάσουν οι επιχειρηματίες τους επόμενους 12 μήνες;

Αναφορικά με τους πυλώνες του ESG και την πιθανότητα επένδυσης των επιχειρήσεων σε κάθε πυλώνα τους επόμενους 12 μήνες, παρατηρούμε ότι οι 3 στις 10 επιχειρήσεις αναμένουν να επενδύσουν έμπρακτα, με σχεδόν ίδια αναλογία, μεταξύ περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πόσο πιθανό θεωρούν το να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας το επόμενο έτος, το 33% απάντησε πως το θεωρεί σχεδόν βέβαιο το να επενδύσει σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, κάτι που σίγουρα επιβεβαιώνει τη θέληση κάποιων μεγάλων εταιριών για επένδυση στη βιωσιμότητα.

Αντιθέτως, το 38% των ερωτηθέντων απάντησε πως θεωρεί σχεδόν απίθανο να επενδύσει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ενώ το υπόλοιπο το 29% απάντησε πως το θεωρεί πιθανό, συμπέρασμα που υποδηλώνει τις αμφιβολίες που υπάρχουν ακόμη για τις κινήσεις αυτές. Αναφορικά με πρωτοβουλίες που αφορούν γενικότερα την κοινωνία, το 37% απάντησε πως θεωρεί πιθανό το να επενδύσει σε τέτοιες δράσεις, με το 37% να το θεωρεί σχεδόν βέβαιο και το άλλο 27% να το θεωρεί σχεδόν απίθανο.

Τέλος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την εταιρική διακυβέρνηση το 36% των συμμετεχόντων απάντησε πως θεωρεί σχεδόν απίθανες τις επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ το 34% δήλωσε πως το θεωρεί πιθανό και το 30% το θεωρεί βέβαιο.

Check Also

Το 2021 κάηκαν τόσα στρέμματα όσα την τελευταία 8ετία

Το 2021 κατατάσσεται ως μακράν το χειρότερο έτος των τελευταίων 13 χρόνων σε ό,τι αφορά …