Αρχική / Περιβάλλον / ΑΦΗΣ Α.Ε. : Πλήρως ψηφιοποιημένη η ολοκληρωμένη διαχείριση μπαταριών

ΑΦΗΣ Α.Ε. : Πλήρως ψηφιοποιημένη η ολοκληρωμένη διαχείριση μπαταριών

Η ΑΦΗΣ έχοντας στο DNA της τη συνεχή αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών στους συνεργάτες της καθώς και τις τεχνολογίες αιχμής, επένδυσε στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση. Η αρχή έγινε τον Αύγουστο του 2019, με την ανακατασκευή και προσαρμογή της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας στα νέα δεδομένα της εποχής. Η σελίδα https://afis.gr/ διαθέτει πλέον μοντέρνο περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί ευχάριστη και φιλική πλοήγηση στο κοινό. Ένα κομβικό στοιχείο είναι ότι έχει εμπλουτιστεί με ενημερωτικό υλικό και χρήσιμα βίντεο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ανακύκλωση μπαταριών για μικρούς και μεγάλους.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αυτοματοποίησης του Συστήματος, από τον Ιούλιο η ΑΦΗΣ διεκπεραιώνει το σύνολο των λειτουργιών της μέσω μιας Ιντερνετικής Πλατφόρμας. Το ολοκληρωμένο CRM λογισμικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Motion Hellas, την πλέον έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρία στο S/W και automation στη διαχείριση και process των αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα συνοδεύεται από εργαλεία μέσω Internet, όπως IVR αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές αιτήσεις/στοιχεία κάθε χρήστη και μεταβιβάζοντας αυτόματα τις εντολές στους αντίστοιχους συνεργάτες. Έτσι, ο έλεγχος και η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα και η αυτοματοποίηση αναφορών & στατιστικών εξασφαλίζονται με αποτελεσματικό τρόπο.
Επιπροσθέτως, υπάρχει συνδεσιμότητα με το ΥΠΕΝ έτσι ώστε αφενός μεν να επικαιροποιούνται όλα τα στοιχεία των συνεργατών και αφετέρου το Έντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων να διαμοιράζεται ανάμεσα στους συνεργάτες της σε ψηφιακή πλέον μορφή, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση χαρτιού και αυξάνοντας τη διαφάνεια και την παραγωγικότητα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ – ΑΦΗΣ Α.Ε.- :

Η εταιρεία ΑΦΗΣ Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010). Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας. Η ανανέωση άδειας της ΑΦΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 165.2/06.03.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (Συνεδρίαση 165 η /06.03.2020), ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46Ψ8ΟΖ-8ΚΛ.

Το 2015 η ΑΦΗΣ πιστοποιήθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η αποστολή της είναι η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Βασικοί στόχοι:

• Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
• Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με όφελος την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης.
• Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.
• Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες για τις δράσεις του εν λόγω συστήματος, παρακαλούμε επισκεφθείτε το : www.afis.gr

Check Also

Το 2021 κάηκαν τόσα στρέμματα όσα την τελευταία 8ετία

Το 2021 κατατάσσεται ως μακράν το χειρότερο έτος των τελευταίων 13 χρόνων σε ό,τι αφορά …