Αρχική / Τεχνολογία / Νέο κουπόνι για επιδότηση δικτύου οπτικής ίνας μέσα στις κατοικίες

Νέο κουπόνι για επιδότηση δικτύου οπτικής ίνας μέσα στις κατοικίες

Σύμφωνα με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021 – 2027, το κουπόνι για την εγκατάσταση οπτικών ινών μέσα στα κτίρια συμπεριλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό 131 εκατ. ευρώ.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα είναι έτοιμο το νέο κουπόνι μέσω του οποίου θα μπορούν μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες να επιδοτήσουν την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών μέσα στα κτίρια. Πρόκειται για το δεύτερο κουπόνι στήριξης των ευρυζωνικών συνδέσεων μετά το γνωστό Super-Fast Broadband (SFBB) που επιδοτεί μέρος του εξοπλισμού σύνδεσης και του μηνιαίου κόστους για ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps που μπορεί να αναβαθμιστεί άμεσα σε 1 Gbps.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021 – 2027 που τέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, το κουπόνι για την εγκατάσταση οπτικών ινών μέσα στα κτίρια συμπεριλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό για δημόσια στήριξη 131 εκατ. ευρώ. Η λεπτομερής προετοιμασία του έργου (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών καλωδίωσης, του καθορισμού της τιμής του κουπονιού, του Οδηγού εφαρμογής του έργου και του συστήματος πληροφορικής) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2022. Το κουπόνι αναμένεται να είναι διαθέσιμο από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως το τέλος των διαθέσιμων πόρων ή το αργότερο το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο του Σχεδίου, στην Ελλάδα τα περισσότερα κτίρια δεν είναι εξοπλισμένα με καλωδίωση οπτικών ινών από την κατασκευή τους, ενώ το κόστος της εγκατάστασης σε μεταγενέστερο στάδιο εμποδίζει την υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της σύνδεσης των τελικών χρηστών με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), που αναπτύσσονται κοντά στις κατοικίες τους, μέσω της μείωσης του κόστους της εσωτερικής καλωδίωσης που αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους.

Η αρχή υλοποίησης θα είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η επένδυση θα βασιστεί σε ένα πρόγραμμα επιδότησης ζήτησης (κουπόνι), που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου τους, ώστε να είναι έτοιμα για σύνδεση σε ένα οπτικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας. Θα είναι επιλέξιμες τόσο μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες και, στην περίπτωση των πολυκατοικιών, θα ομαδοποιούνται περισσότερα κουπόνια ώστε η εσωτερική καλωδίωση να καλύπτει όλα τα διαμερίσματα.

Τα εξαργυρωμένα κουπόνια «θα καλύπτουν το κόστος προς τον εγκαταστάτη ή τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που θα πραγματοποιήσει την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, το εσωτερικό δίκτυο θα ανήκει στους τελικούς χρήστες (είτε μεμονωμένους, είτε σε συνιδιοκτήτες σε περίπτωση πολυκατοικίας) και, ως εκ τούτου, θα διασφαλίζεται εξ αρχής η ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εσωτερική υποδομή».

Η αξία της επιδότησης θα καθοριστεί (ανεξάρτητα από το πραγματικό κόστος που χρεώνεται από τον εγκαταστάτη ή τον τηλεπικοινωνιακό φορέα στον τελικό χρήστη), με βάση τον αριθμό των ορόφων, των διαμερισμάτων και των χώρων προς σύνδεση, έτσι ώστε να μειωθεί η διαχειριστική πολυπλοκότητα. Μόνο κτίρια χωρίς κατάλληλη προϋπάρχουσα εσωτερική καλωδίωση θα είναι επιλέξιμα για το κουπόνι. Ο εκτιμώμενος αριθμός των στοχευόμενων κτιρίων είναι 120.000.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προχωρά σε παράταση του κουπονιού για το SFBB που ξεκίνησε το 2019 από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η χρονική του διάρκεια έχει ήδη παραταθεί έως τον Μάρτιο του 2022. Το κουπόνι καλύπτει μέρος του κόστους σύνδεσης (δηλαδή εφάπαξ κόστος σύνδεσης ύψους 48 ευρώ), και κόστος σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στο Internet ύψους 13 ευρώ ανά μήνα για μέγιστο 24 μήνες. Έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω το χρονικό πλαίσιο του Σχεδίου Κουπονιών SFBB για όλο τον χρονικό ορίζοντα του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου δηλαδή μέχρι το 2027. 

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ όσον αφορά στην διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps. Παρόλο που η κάλυψη δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) προχωρά μέσω ενός συνδυασμού ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων παρεμβάσεων, η προσιτότητα των υπηρεσιών παραμένει μια πρόκληση και η κύρια προϋπόθεση για την αύξηση της διείσδυσης, επισημαίνεται στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

Check Also

«Πανόπτης»: Έτοιμο σε ένα εξάμηνο το ελληνικό αντί-drone σύστημα που βλέπει τα πάντα

Με πιθανή χρήση σε πολλές εφαρμογές, στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, αλλά και μια νίκη ήδη …