Αρχική / Τεχνολογία / Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για έρευνα και καινοτομία

Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για έρευνα και καινοτομία

Σε 12 ανέρχονται τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) που αξιολογήθηκαν θετικά προς σύσταση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων από τις 17 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, αποτελούν σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.


Οι φορείς που θα συσταθούν θα πρέπει να έχουν ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε  επιχειρήσεις.

Στη σύσταση και λειτουργία των νέων οντοτήτων συμμετέχουν, ως εταίροι/μέτοχοι, 194 φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων 25 ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα) και 169 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το ποσό εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης ανέρχεται σε 22.046.640,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 13.050.963,60 ευρώ είναι δημόσια δαπάνη και τα 8.995.676,82 ευρώ ιδιωτική.

 
Οι 12 νέες δομές καλύπτουν τους 5 από τους 8 τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): 4

Υλικά-Κατασκευές: 3

Υγεία και Φάρμακα: 2

Αγροδιατροφή: 2

Ενέργεια: 1

Check Also

«Πανόπτης»: Έτοιμο σε ένα εξάμηνο το ελληνικό αντί-drone σύστημα που βλέπει τα πάντα

Με πιθανή χρήση σε πολλές εφαρμογές, στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, αλλά και μια νίκη ήδη …