Τελευταία άρθρα

Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την:   Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»   Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018.   Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.   Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.   …

περισσότερα...

Στο ΦΕΚ ο νόμος για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πολυσέλιδος νόμος 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 – 20.02.2018) με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».   Το νομοσχέδιο αποτελείται από τα εξής Κεφάλαια και Άρθρα:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’   Άρθρο 1. Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών   Άρθρο 2. Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα Άρθρο 3. Έδρα και παραρτήματα των …

περισσότερα...

Τροποποίηση της απόφασης κατάταξης δημόσιων & ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες & υποκατηγορίες

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων.   Η τροποποίηση αφορά στις εξής ομάδες έργων …

περισσότερα...