Αρχική / Έργα/Υποδομές / Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της τουριστικής επένδυσης του 1,5δισ.ευρώ για το Atalanti Hills

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της τουριστικής επένδυσης του 1,5δισ.ευρώ για το Atalanti Hills

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) επιφάνειας 12,3 χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή “Έξαρχος” της Αταλάντης δήμου Λοκρών

Εντός της ΠΟΤΑ, η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 422.040,78 τ.μ. ενω η συνολική δόμηση, που επιτρέπεται να διατεθεί για την ανάπτυξη των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, ανέρχεται σε 294.063 τ.μ. και δε μπορεί να ξεπερνά τις 2.941 κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες

Η μέγιστη εκμετάλλευση και τα πολεοδομικά μεγέθη υπολογίζονται επί του συνόλου της έκτασης ΠΟΤΑ και μέχρι 8.000.000 τ.μ. των δασικών εκτάσεων, αφαιρούμενων των επιφανειών του κοινοτικού δρόμου και των οριοθετημένων ρεμάτων που διέρχονται από αυτήν.

Για τις δασικές εκτάσεις ο υπολογισμός της εκμετάλλευσης περιορίζεται στο 10% αυτών και 10% αυτών για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Στο σύνολο της ΠΟΤΑ η πραγματοποιούμενη κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι ίση με 2,56% της συνολικής επιφάνειας του ακινήτου.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση υπολογίζεται ως εξής:

Τα 8.000.000 τ.μ. (εκ των 11.910.655,16 τ.μ. δασικών εκτάσεων) δομούνται με συντελεστή δόμησης 0.05 (0.5 επί του ποσοστού 10% της δασικής έκτασης) ήτοι: 8.000.000 τ.μ. x 0.05 = 400.000 τ.μ. 
ii. Tα 440.815,61 τ.μ. (μη δασικές εκτάσεις) δομούνται επίσης με συντελεστή δόμησης 0.05 (κατά επιλογή) ήτοι: 440.815,61 τ.μ. x 0.05= 22.040,78 τ.μ. 
Συνολική επιτρεπόμενη δόμηση (i+ii): 400.000 + 22.040,78 = 422.040,78 τ.μ.

Η υλοποιούμενη δόμηση ανέρχεται στα 420.823,50 τ.μ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα στην περιοχή οριοθετούνται τρεις ενότητες

Η ενότητα «ΝΟΤΟΣ» 
Επιτρέπεται η ανέγερση Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από α) ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 848 κλινών, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 1677 κλινών και γήπεδο γκολφ 18 οπών, ως ειδική τουριστική υποδομή, 
β) υβριδικό κέντρο υδροθεραπείας (SPA), συνεδριακό κέντρο, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εμπορικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εστίασης – αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις τένις και αθλοπαιδιών, παιδότοπος, υπηρεσίες, ελικοδρόμιο Η ανώτατη υλοποιούμενη δόμηση 119.795 τ.μ., από τα οποία τα 83.855 τ.μ. <70% διατίθενται σε επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, τα 26.583 τ.μ. σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα 9.357 τ.μ. σε λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

Ενότητα «ΖΕΦΥΡΟΣ» 
Επιτρέπεται η ανέγερση Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από α) ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 1015 κλινών, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 2012 κλινών και γήπεδο γκολφ 18 οπών, ως ειδική τουριστική υποδομή, 
β) υβριδικό κέντρο υδροθεραπείας (SPA), εμπορικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εστίασης – αναψυχής, εκκλησίας, αθλητικές εγκαταστάσεις τένις, αθλοπαιδιών και δραστηριοτήτων όπως extreme sports, τοξοβολία, ποδήλατο βουνού κ.λπ. δ. 
Ανώτατη υλοποιούμενη δόμηση 143.745 τ.μ., από τα οποία τα 100.605 τ.μ. <70% διατίθενται σε επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, τα 40.273 τ.μ σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα 2.867 τ.μ. σε λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

Ενότητα «ΒΟΡΡΑΣ» 
Επιτρέπεται η ανέγερση Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από α) ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 1127 κλινών, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 2193 κλινών και γήπεδο γκολφ 18 οπών, ως ειδική τουριστική υποδομή, 
β) εγκαταστάσεις εμπορικών χρήσεων και αναψυχής, πολιτιστικές, θρησκευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις (τένις, κολύμβηση, αθλοπαιδιές, υδάτινο πάρκο – water park)
Ανώτατη υλοποιούμενη δόμηση είναι 157.283,5 τ.μ., από τα οποία τα 109.603,5 τ.μ. <70% διατίθενται σε επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, τα 33.511 τ.μ. σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα 14.169 τ.μ. σε λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις του άρθρου 8 του από 23-2-1987 π.δ/τος (Δ’ 166). ε. Για το σύνολο των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται 13,50 μέτρα για τα ξενοδοχεία και 7,50 μέτρα για τις κατοικίες. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2) μέτρα.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …