Αρχική / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί πως ο ιστότοπος iengineers.info και o ιδιοκτήτης του θα επεξεργαστούν τις προσωπικές πληροφορίες που θα υποβάλλετε κατά τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει.

Η συγκεκριμένη πολιτική αναφέρεται σε:

 1. Προσωπικές πληροφορίες που είναι πιθανόν να συλλέξουμε
 2. Τρόπος χρήσης αυτών των πληροφοριών
 3. Αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών
 4. Διευθύνσεις IP και cookies
 5. Ασφάλεια και σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
 6. Διαδικασία αλλαγής / ανανέωσης των πληροφοριών που υποβληθεί και απόσυρσή σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 7. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 8. Τρόπος επικοινωνίας με τον ιστότοπο
 9. Αναθεώρηση δήλωσης

1. Προσωπικές πληροφορίες που είναι πιθανόν να συλλέξουμε

Ο ιστότοπος iengineers.info δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή/και κάνει χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών όπως ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, φύλο ή ηλικία από οποιονδήποτε χρήστη χρησιμοποιεί τις δωρεάν υπηρεσίες του ιστότοπου (υπηρεσίες που δεν απαιτούν τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και την καταβολή χρηματικής συνδρομής).

Είναι πιθανόν να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες:

 1. Πληροφορίες που είναι πιθανόν να παρέχετε μέσω της συμπλήρωσης φορμών για την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται άνευ χρέωσης (π.χ. newsletter).
 2. Πληροφορίες που παρέχετε όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail.
 3. Δεδομένα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εργαλείων που χρησιμοποιείτε με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, καθώς και τον καθορισμό της χρησιμότητας αυτών των υπηρεσιών για τους επισκέπτες του 
  iengineers.info .

2. Τρόπος χρήσης αυτών των πληροφοριών

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Για να διασφαλιστεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος απεικόνισης του περιεχομένου που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών μας.
 2. Δεν θα προχωρήσουμε στην αποκάλυψη πληροφοριών που οδηγούν στην ταυτοποίηση ατόμων προς τους διαφημιζόμενους μέσω του
  iengineers.info , μπορούμε να τους παρέχουμε ωστόσο με συνολικά, ανώνυμα, δεδομένα για τους επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε στους διαφημιζόμενους ανώνυμα στατιστικά δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών των υπηρεσιών μας ή με ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την χρήση αυτών των υπηρεσιών.
 3. Δεν θα προχωρήσουμε στην πώληση ή ενοικίαση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών μας σε τρίτα μέρη.

3. Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Υπάρχει πιθανότητα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες – εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες – σε τρίτα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που ζητηθεί επισήμως μέσω εντάλματος από δικαστικές ή κυβερνητικές αρχές.
 2. Σε περιπτώσεις που απαιτείται από την νομοθεσία.
 3. Σε περιπτώσεις που θεωρούμε ότι ιδιοκτησιακά μας στοιχεία ή η ασφάλεια τρίτων βρίσκονται σε κίνδυνο.

4. Διευθύνσεις IP και cookies

Το iengineers.info χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του για να είναι σε θέση να διαγνώσει θέματα στους διακομιστές, να διαθέσει αποτελεσματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και περιεχόμενο και ανωνύμως να παρακολουθεί τάσεις στη χρήση περιεχομένου και δεδομένα επισκεψιμότητας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, να παρακολουθούμε συμπεριφορές χρήσης και να βελτιστοποιούμε την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε συνολικά (ανώνυμα) στατιστικά χρήσης των υπηρεσιών μας και δημογραφικά στοιχεία σε διαφημιζόμενους και λοιπά τρίτα μέρη. Σε καμία περίπτωση ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν θα μπορούν να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα άτομα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι διαφημιζόμενοι σε εμάς μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, επί των οποίων δεν διαθέτουμε οποιονδήποτε έλεγχο. Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν καλύπτει τη χρήση cookies από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος.

5. Ασφάλεια και σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε στο iengineers.info και στις υπηρεσίες που αυτός παρέχει είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Χρησιμοποιούμε λογισμικό κρυπτογράφησης και άλλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την μη απώλεια, κακή χρήση και μεταβολή ευαίσθητων πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. Ωστόσο, ο ιστότοπος iengineers.info περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, και όταν επιλέγετε να επισκεφθείτε αυτούς τους ιστότοπους, αποδέχεστε ρητώς ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που υιοθετούν ούτε και για τον τρόπο που χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα. Επιπροσθέτως, είναι πιθανόν να επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη να προσφέρουν συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω του
iengineers.info . Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες και τις πολιτικές αυτών των τρίτων μερών και πρέπει μόνοι σας να εξετάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των τρίτων μερών κατά την παροχή πληροφοριών που σας ταυτοποιούν σε αυτά.

6. Μεταβολή πληροφοριών / απόσυρση

Για να μεταβάλλετε τις προτιμήσεις σας, να ενημερώσετε τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, να αποσυρθείτε από οποιεσδήποτε συνδρομές ενημέρωσης μέσω e-mail ή να διακόψετε την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας, παρακαλώ όπως απευθύνετε σχετική επικοινωνία μεσω της
φόρμας επικοινωνίας.

7. Μεταβολές αυτής της πολιτικής

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ανανεώνεται περιστασιακά και είναι δική σας υποχρέωση η επίσκεψη αυτής της σελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές.

8. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική, τις πρακτικές που ακολουθούμε ή τη σχέση σας με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, επικοινωνήστε μαζί μας μεσω της φόρμας επικοινωνίας.

9. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε στις 02/03/2019

© 2019 iengieers.info . Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.