Αρχική / Έργα/Υποδομές / Νέα «πράσινα», οικολογικά ηχοπετάσματα στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε

Νέα «πράσινα», οικολογικά ηχοπετάσματα στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου Παραχώρησης και με γνώμονα την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στις δραστηριότητές της, η Νέα Οδός υλοποίησε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο, στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόκειται για την αντικατάσταση τμήματος ήδη εγκατεστημένων ηχοπετασμάτων (συμβατικού τύπου με τοιχίο σκυροδέματος και διάφανα τμήματα από ηχοαπορροφητικό υλικό pmma), με οικολογικό υλικό από ξυλοσκυρόδεμα.

Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κηφισιάς και συγκεκριμένα σε τμήμα ηχοπετασμάτων που προστατεύουν ακουστικά το 3ο Λύκειο και την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου, στο 22ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου Παραχώρησης και με γνώμονα την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στις δραστηριότητές της, η Νέα Οδός υλοποίησε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο, στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόκειται για την αντικατάσταση τμήματος ήδη εγκατεστημένων ηχοπετασμάτων (συμβατικού τύπου με τοιχίο σκυροδέματος και διάφανα τμήματα από ηχοαπορροφητικό υλικό pmma), με οικολογικό υλικό από ξυλοσκυρόδεμα.

Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κηφισιάς και συγκεκριμένα σε τμήμα ηχοπετασμάτων που προστατεύουν ακουστικά το 3ο Λύκειο και την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου, στο 22ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Το νέο οικολογικό υλικό:

  • Είναι οικολογικά βιώσιμο (ανανεώσιμη πηγή από δασική ύλη).
  • Είναι 100% ανακυκλώσιμο (σε περίπτωση φθοράς ή αντικατάστασης το υλικό θα ανακυκλωθεί πλήρως).
  • Παρέχει μεγαλύτερη ικανότητα ηχοαπορρόφησης (οπότε και θα παρέχει μεγαλύτερη ηχοπροστασία στις ευαίσθητες χρήσης εκπαίδευσης).
  • Διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα & μηδενική συντήρηση, ενώ είναι και  αυτοκαθαριζόμενο (οπότε και δεν θα σπαταληθούν περαιτέρω υλικά και πόροι για την συντήρησή του).
  • Παρέχει μια πιο φυσική αρχιτεκτονική όψη βελτιώνοντας το αστικό τοπίο.

Στόχος της Νέας Οδού είναι η περιβαλλοντική βελτίωση του αστικού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ μέσα από πλήθος δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, μια εκ των οποίων είναι και η χρήση οικολογικών ηχοπετασμάτων.

Κύριο μέλημά μας είναι η διαρκής μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης μας.

Και επειδή αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος είναι οι τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα οι κρίσιμες εγκαταστάσεις και χρήσεις, όπως αυτές της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, επιλέξαμε το συγκεκριμένο σημείο για την 1η πιλοτική υλοποίηση αυτής της δράσης.

Η Νέα Οδός, πιστή στους στόχους αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, θα συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάδειξης, πάντα με γνώμονα την περιβαλλοντική της πολιτική, την συμπόρευση με τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …