Αρχική / Έργα/Υποδομές / Νέος διαγωνισμός για την Αττική οδό

Νέος διαγωνισμός για την Αττική οδό

Στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου, που θα προετοιμάσει τη δημοπράτηση της σύμβασης (η των Συμβάσεων) παραχώρησης της Αττικής Οδού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες) προχωρά το υπουργείο Υποδομών

Το υπουργείο, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση πρόκειται να διερευνήσει  τα οικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν το χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης και επιστροφής του έργου στο δημόσιο και τις παραμέτρους (τεχνικές και οικονομικές), οι οποίες συνδέονται με την πρόβλεψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων από την πλευρά του παραχωρησιούχου, όπως βαριά συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κ.α.

Ειδικότερα, αντικείμενα υπό διερεύνηση είναι η βαριά συντήρηση του έργου με βάση συγκεκριμένο εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης αλλά και το κόστος της βαριάς συντήρησης  (υλοποιημένο, υπολειπόμενο, προβλεπόμενο κατά την διετή περίοδο εγγύησης, εκτιμώμενο στην 5ετία μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης).

Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία για τα συστήματα που συνδέονται με την ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων, τα οποία βάση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει με σύγχρονα  κατά την τελευταία τριετία της σύμβασης παραχώρησης.

Επιπλέον, θα διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με πρόσθετες ή έκτακτες εργασίες που υλοποίησε η Αττική Οδός, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν από το δημόσιο καθώς και η ορθότητα της σύμβασης για την απόδοση επί του μετοχικού κεφαλαίου (ROE), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά τον παρόντα χρόνο δεν συντρέχουν λόγοι λήξης της σύμβασης παραχώρησης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα αναζητήσει επίσης στοιχεία επί των συμβατικών ρητρών που σχετίζονται με το αφορολόγητο αποθεματικό, τις συσσωρευμένες ζημιές και την εφαρμογή της ορθής μεθόδου απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσης, το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού μοντέλου

Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω  το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει στη δημοπράτηση της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων) Παραχώρησης για την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες).

Σημειώνεται οτι η σημερινή σύμβαση παραχώρησης λήγει τον Οκτώβριο του 2024

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αμοιβή του Τεχνοοικονομικού Συμβούλου ανέρχεται σε  €139.000 προ Φ.Π.Α. για τετράμηνη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών,.

Η πρόσληψη του χρηματοοικονομικού συμβούλου θα γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση με τρεις εταιρείες συμβούλων μηχανικών και συγκεκριμένα τις RACE Consulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και τον διεθνή όμιλο Hill International N.V.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …