Αρχική / Έργα/Υποδομές / Στα 14 εκ. ευρώ το έργο αποκατάστασης και την ανάδειξης του θερινού ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Στα 14 εκ. ευρώ το έργο αποκατάστασης και την ανάδειξης του θερινού ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Πράσινο φως «άναψε» για την ανάπλαση των Ανακτόρων στο Τατόι, που θα στοιχίσει 14 εκατ. ευρώ σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια».

Όπως αναφέρει η προκήρυξη, πρόκειται για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου.

Αναλυτικά:

«Εγκρίνουμε την Διακήρυξη και τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ”, με προϋπολογισμό έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (11.532.258,06 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.767.741,94 €), ήτοι συνολικού ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.300.000,00 €) με Φ.Π.Α.».

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην οικοδομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, στην ενοποίηση και εναρμόνισή του με το ύφος και την τεχνοτροπία του συνόλου των κτιρίων του κτήματος, στην ανάκτηση της ταυτότητάς του ως αντίγραφο του παλατιού στο Peterhof, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στην εποχή του Γεωργίου Α’.

Σκοπός να γίνει επισκέψιμο στο κοινό, καθώς στους χώρους του θα εκτίθενται η επίπλωση και τα αντικείμενα της πρώην βασιλικής οικογένειας, ενώ παράλληλα στους χώρους του υπογείου, θα υπάρχουν αίθουσες για εκπαιδευτικά προγράμματα ή μικρές θεματικές περιοδικές εκθέσεις, ενώ στον κινηματογράφο, που προτείνεται να διατηρηθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται προβολές και μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο, οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …