Αρχική / Έργα/Υποδομές / Συνεχίζεται η πολύμηνη καθυστέρηση του νομοσχεδίου που θα… επιταχύνει τα έργα

Συνεχίζεται η πολύμηνη καθυστέρηση του νομοσχεδίου που θα… επιταχύνει τα έργα

Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα κατατεθεί την περασμένη άνοιξη, μετατέθηκε για το καλοκαίρι λόγω Covid 19, και μπαίνουμε στο φθινόπωρο χωρίς να έχει παρουσιαστεί. Η καθυστέρηση συνδέεται με τις αντιδράσεις της κατασκευαστικής αγοράς.
«Αγνοείται» το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαγωνισμών δημοσίων έργων και την ενίσχυση της επίβλεψης ώστε να αποφεύγονται πολυετείς καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και οι κακοτεχνίες κατά την υλοποίηση. Ενώ είχε αρχικά ανακοινωθεί πως θα κατατεθεί την περασμένη άνοιξη, μετατέθηκε για το καλοκαίρι λόγω της πανδημίας, αλλά μπαίνουμε στο φθινόπωρο και ακόμα «μαγειρεύεται».

Η καθυστέρηση συνδέεται και με τις αντιδράσεις της κατασκευαστικής αγοράς καθώς θεωρήθηκε πως ορισμένες από τις διατάξεις, που είχαν ενταχθεί σε προσχέδιο που κυκλοφόρησε, ήταν ανεφάρμοστες ή περιείχαν εξαιρετικά παράλογα προβλέψεις για τις τεχνικές εταιρείες.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες είχαν αντιδράσει τόσο για τις ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονταν αδύνατη η αναθεώρηση του κόστους ενός έργου, αλλά και για την απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος «μέσα σε εύλογο διάστημα» πρέπει να ελέγξει τις μελέτες και αν τις αποδεχθεί δε μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει αλλαγές. Επιπλέον είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις και για ρύθμιση που προέβλεπε πολύ αυστηρές κυρώσεις στον ανάδοχο αν εντοπιστεί λάθος στις επιμετρήσεις.

Δεν είναι γνωστό ποιος αλλαγές έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά φαίνεται πως το σχέδιο νόμου, που θα ενταχθεί στις ευρύτερες αλλαγές του πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες / συμβάσεις, θα κατατεθεί μέσα στο φθινόπωρο. Στο νέο σχέδιο νόμου ή πιθανώς σε ξεχωριστό νομοσχέδιο θα ενταχθούν και οι ρυθμίσεις για ένα νέο σύστημα προώθησης μεγάλων έργων, μέσω των «προτάσεων καινοτομίας».

Στο νέο σύστημα θα μπορούν να ενταχθούν έργα με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ. Οι ιδιωτικοί φορείς μέσα από τις «προτάσεις καινοτομίας» μπορούν να διαμορφώσουν και να υποβάλουν πρόταση για ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία μέσω κάποιου μοντέλου παραχώρησης. Ο ιδιώτης που καταθέτει μια τέτοια πρόταση έχει πλεονέκτημα στο διαγωνισμό που ακολουθεί. Η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη εντός τριμήνου να αξιολογήσει την πρόταση και να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Αν η πρόταση γίνει δεκτή, τότε πραγματοποιείται διαγωνισμός.

Ο ιδιώτης που πρότεινε το έργο για υλοποίηση μέσω «πρότασης καινοτομίας», αν η πρότασή του είναι ακριβότερη από κάποιον άλλο κατασκευαστή μέχρι συγκεκριμένο ύψος, έχει δικαίωμα υποκατάστασης επί της καλύτερης προσφοράς. Δηλαδή ο προτείνων το έργο θα αναλάβει να το υλοποιήσει, ενώ ο μειοδότης θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Αν η διαφορά μεταξύ του μειοδότη και του κατασκευαστή που πρότεινε το έργο είναι αρκετά μεγάλη ή ο προτείνων δεν ασκήσει το δικαίωμα υποκατάστασης, το έργο κατοχυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει αποζημίωση στον προτείνοντα. Το ύψος της αποζημίωσης φαίνεται πως εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο παζαριού με την Κομισιόν.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …