Αρχική / Έργα/Υποδομές / ΤΑΙΠΕΔ: Τριπλός διαγωνισμός συμβούλων για την Αττική Οδό, πρόβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρονικών διοδίων

ΤΑΙΠΕΔ: Τριπλός διαγωνισμός συμβούλων για την Αττική Οδό, πρόβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρονικών διοδίων

Τριπλό διαγωνισμό για τεχνικό, νομικό και χρηματο-οικονομικό σύμβουλο δημοσίευσε το ΤΑΙΠΕΔ για τον νέο διαγωνισμό παραχώρησης της Αττικής Οδού από το 2024 και μετά που λήγει η υφιστάμενη σύμβαση. Σε αυτό περιλαμβάνεται η πιθανότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, οι προβλεπόμενες από το υπουργείο Υποδομών επεκτάσεις και οι συνδέσεις τους με τον αυτοκινητόδρομο, τα απαραίτητα έργα ελαφριάς και βαριάς συντήρησης αλλά και μοντέλα για την διευκόλυνση των εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από την Κομισιόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η διάρκεια όλων των συμβάσεων είναι 4 έτη από την υπογραφή της σύμβασης και οι οποίες αυτόματα ολοκληρώνονται αν σε μικρότερο διάστημα έχει ολοκληρωθεί ο μεγάλος διαγωνισμός για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού.

Για τον τεχνικό σύμβουλο το ποσό είναι 2,29 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,85 εκατ.ευρώ). Για τον νομικό σύμβουλο το ποσό είναι 992.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 800χιλ) και για τον χρηματο-οικονομικό σύμβουλο το ποσό είναι 248.000 ευρώ/έτος (ποσό με ΦΠΑ).

Στα ενδιαφέροντα σημεία του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο είναι η διερεύνηση και ιστορική αξιολόγηση των επιδόσεων του αυτοκινητόδρομου, η συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις προβλεπόμενες επεκτάσεις της Αττικής Οδού για τις βέλτιστες ρυθμίσεις διασύνδεσης μεταξύ του αυτοκινητόδρομου και των επεκτάσεων, αξιολογώντας την τεχνική σκοπιμότητα των επεκτάσεων, τις επιπτώσεις στις κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου και την παροχή συμβουλών σχετικά με την προτεινόμενη πορεία δράσης για το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων: την αξία, μεγιστοποίηση και συμπληρωματικότητα της υποδομής, την ανάγκη για ένα επαρκές δίκτυο αυτοκινητοδρόμου και τα κατάλληλα επίπεδα διοδίων στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος καλείται να αξιολογήσει από τεχνική, επιχειρησιακή, κυκλοφοριακή και εμπορική άποψη, το υφιστάμενο σύστημα διοδίων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η προκήρυξη, εάν κριθεί απαραίτητο, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ, θα μπορεί να συμβουλεύσει-προτείνει την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων που θα αντικαταστήσει το σημερινό fixed price σύστημα.

Μάλιστα όπως αναφέρει αυτό θα μπορεί να γίνει “προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες χρεώνονται ανάλογα με την απόσταση που διανύθηκε”.

Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει μια λεπτομερή μακροπρόθεσμη πρόβλεψη / μοντέλο κυκλοφορίας για τον αυτοκινητόδρομο, με ανάλυση του τύπου των οχημάτων ενώ θα πρέπει να παράξει τα βασικά μοντέλα ημερήσιας κίνησης του δρόμου που θα χρησιμεύσουν για την προετοιμασία του οικονομικού μοντέλου αλλά και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις Διευθύνσεις της Κομισιόν (DG Move – DG Regio – DG Comp).

Τέλος θα πρέπει να διεξάγει έρευνα για τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών για τη λειτουργία και την ελαφριά / βαριά συντήρηση των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου, των γεφυρών, πεζοδρόμια, γεωτεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.

Να σημειώσουμε ότι ο νέος διαγωνισμός παραχώρησης για την Αττική Οδό που αφορά την μετά το 2024 περίοδο, από το ΤΑΙΠΕΔ οριστικοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Η άμεση ενεργοποίηση των πρώτων διαγωνισμών, προετοιμάζει τη διεξαγωγή του μεγάλου διαγωνισμού το πρώτο εξάμηνο του 2021. Εκεί αναμένεται να δώσουν το παρών όλοι οι μεγάλοι εγχώριοι και ξένοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …