Αρχική / Έργα/Υποδομές / Τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Σημαντικά έργα για την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας προβλέπονται να εκτελεστούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η σχετική απόφαση ένταξης του έργου ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Το συνολικό κόστος των έργων έχει εκτιμηθεί σε 56,43 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης της χώρας και πιο συγκεκριμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και την χωροταξική μεταρρύθμιση.

Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι το ΟΑΚΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει αναλάβει την ωρίμανση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα υπογραφεί η σύμβαση. Η ολοκλήρωση των έργων οριοθετείται για το 2ο τρίμηνο του 2024.

Τα έργα έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικές δράσεις. Η πρώτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά τη λειτουργική βελτιστοποίηση του υδάτινου συγκροτήματος και των γηπέδων πρκειμένου να μειωθεί η ανάγκη και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

Ακόμα 4 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την συντήρηση και αναβάθμιση του ποδηλατοδρομίου. Από αυτά το 1 εκατ. ευρώ αφορά την οροφή για τη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του ακινήτου. Επίσης 1,9 εκατ. ευρώ θα δοθεί για την αναβάθμιση του συγκροτήματος τένις εκ των οποίων μισό εκατ. ευρώ θα δοθεί για έργα στο κέλυφος.

Τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας

Με τα έργα αυτά επιδιώκεται η επισκευή, συντήρηση και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού συγκροτήματος προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά σε επιθεώρηση και εκτενή έλεγχο των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, των μεταλλικών κατασκευών των δύο εισόδων του, του Τείχους των Εθνών, καθώς και των μεταλλικών κατασκευών στην Αγορά.

Γενικότερα, στόχος του έργου είναι η επισκευή, η συντήρηση και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού και των δράσεων αναψυχής.

Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ»

Το στέγαστρο του Ολυμπιακού Σταδίου αποτελείται από ένα ζεύγος μεγάλων, καμπύλων φύλλων, τα οποία καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την περιοχή των κερκίδων του Σταδίου. Αυτά τα φύλλα υλοποιούνται μέσω ενός μεταλλικού σκελετού και καλύπτονται από πολυκαρβονικό υλικό. Το στέγαστρο εδράζεται επί τεσσάρων βάσεων στα τέσσερα γωνιακά σημεία τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά την διαμήκη διεύθυνση 302m και κατά την εγκάρσια 142m. Οι βάσεις είναι υπερυψωμένες από το έδαφος κατά 7m.

Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων. Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

Το Ποδηλατοδρόμιο

Το Ποδηλατοδρόμιο καλύπτεται από ένα ελλειπτικό στέγαστρο του οποίου ο μεγάλος άξονας έχει μήκος 153m ενώ ο μικρός άξονας του έχει μήκος 110m. Η φέρουσα κατασκευή του Στεγάστρου αποτελείται από δύο ζεύγη Τόξων με άνοιγμα 145m μεταξύ των σημείων στηρίξεως. Το σχηματιζόμενο από τα δύο Τόξα επίπεδο είναι κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο κατά 28° περίπου ως προς τον ορίζοντα και το μέγιστο ύψος του Άνω Τόξου αγγίζει τα 46m ενώ του Κάτω Τόξου είναι περίπου 19m. Τα ζεύγη των Τόξων στην γέννησή τους απέχουν περίπου 23m. Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων.

Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

Τα άλλα έργα

Το Τείχος των Εθνών είναι ένας κινούμενος και διαπερατός τοίχος μήκους 260m και ύψους 20m. Το Τείχος είναι υπερυψωμένος κατά 5m από το έδαφος επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανενόχλητη πρόσβαση του κοινού στους χώρους του ΟΑΚΑ.

Το Τείχος υλοποιείται μέσω ενός συστήματος κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων (λαμέλες) μήκους 20m, με αποστάσεις μεταξύ των 272mm και τα οποία στηρίζονται στο μέσον τους, μέσω αρθρώσεως, η οποία επιτρέπει την περιστροφή τους. Όλο το σύστημα των κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων στηρίζεται σε έναν μεταλλικό πλαισιωτό φορέα.

Μία συνεχής δοκός κιβωτιοειδούς διατομής διατρέχει όλα τα στοιχεία και στηρίζεται επί έντεκα μεταλλικών κεκλιμένων υποστυλωμάτων κατασκευασμένων από συγκολλημένα φύλλα χάλυβος τα δε υποστυλώματα απέχουν μεταξύ τους 25m.

Η Αγορά στον χώρο του ΟΑΚΑ είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για το κοινό επιφανείας περίπου 9000m2 ο οποίος προορίζεται για διάφορες χρήσεις όπως επί παραδείγματι για εκθέσεις, περίπτερα, καφετέριες, χώρους αναψυχής κ.λπ. Η Αγορά αποτελείται από μία σειρά επαναλαμβανόμενων αμφίπακτων κύριων μεταλλικών οξυκόρυφων τοξωτών πλαισίων δύο τύπων με άνοιγμα 26m και ύψος 18m και 22m (αναλόγως του τύπου).

Η κατασκευή εδράζεται επί πεδιλοδοκού οπλισμένου σκυροδέματος. Οι δύο τύποι των πλαισίων εναλλάσσονται μεταξύ τους με αποστάσεις 5m και ανά εννέα πλαίσια έχει κατασκευαστεί ένας αρμός διαστολής. Τα πλαίσια έχουν τοποθετηθεί ώστε να δημιουργούν έναν αψιδωτό χώρο, καμπύλο σε κάτοψη και συνολικού μήκους 450m περίπου.

Στον χώρο του ΟΑΚΑ έχουν κατασκευαστεί δύο (2) Στέγαστρα στις εισόδους για το κοινό. Το ένα Στέγαστρο βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του συγκροτήματος (προς το Σταθμό Ειρήνης) ενώ το άλλο ευρίσκεται στη Δυτική πλευρά (προς τη Λεωφ. Κύμης). Τα Στέγαστρα είναι θολωτές μεταλλικές κατασκευές και οι διαστάσεις τους είναι 53.48m πλάτος, 44m μήκος και 10.17m ύψος.

Αποτελούνται από δύο κύρια τοξωτά αμφίπακτα πλαίσια κατασκευασμένα από μεταλλικές κοιλοδοκούς τα οποία απέχουν μεταξύ τους 12m. Τα δύο αυτά τοξωτά πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνιες αντιανέμικες σωληνωτές ράβδους οι οποίες εξασφαλίζουν τη δυσκαμψία του συστήματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …