Αρχική / Έργα/Υποδομές / ΥΠΕΝ: Η πορεία των έργων και των εργασιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας

ΥΠΕΝ: Η πορεία των έργων και των εργασιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών και την προστασία και την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, έχει εκπονήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί είναι και η θεσμοθέτηση της έννοιας του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης». Με τον χορηγικό αυτό θεσμό, μπορούν να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές. Τα οικεία Δασαρχεία θα ορίζουν τις περιοχές που χρειάζονται προστασία και αποκατάσταση και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπόνηση των μελετών και τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Στη διαδικασία αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο δεν απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.      

Με τον θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης», σε συνδυασμό με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 10 Αυγούστου για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών, ολοκληρώνονται ταχύτερα οι μελέτες και τα έργα για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.    

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ορίστηκαν ως ανάδοχοι αποκατάστασης με σκοπό την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια, οι εταιρείες EREN Hellas και ΔΕΗ, στις 14, 16 και 17 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.  

Η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει με 1.980.000 και 396.000 ευρώ την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων σε δύο κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής (Σηπιάδα και Αχλάδι), ενώ η EREN Hellas θα προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 992.222 ευρώ για τον ίδιο σκοπό στην λεκάνη του όρους Κανδύλι, προστατεύοντας τη Λίμνη. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της ΔΕΗ έχει οριστεί η 17η και η 18η Δεκεμβρίου 2021 και για την EREN Hellas η 14η Δεκεμβρίου 2021.  

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης προβλέπουν την κατασκευή των εξής έργων: 

– Κορμοδέματα και σανιδότοιχοι για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής.  

– Κλαδοπλέγματα κατά μήκος των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή.  

– Ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.    

Χρηματοδοτήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πράσινο Ταμείο 

Με ταχύτατες ενέργειες του ΥΠΕΝ εξασφαλίστηκαν ήδη οι παρακάτω πιστώσεις:  Δασαρχείο Λίμνης: 14.102.520 ευρώ – Δασαρχείο Ιστιαίας: 5.799.000 ευρώ από ΣΑΕΠ «Φυσικών Καταστροφών» – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΝ, μετά από Τεχνικά Δελτία που κατατέθηκαν τον Αύγουστο για σύνταξη μελετών, αποκατάσταση υποδομών και αντιδιαβρωτικά έργα. 

Επιπλέον αυτών εξασφαλίστηκαν 145.000 ευρώ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 13 θέσεων, με τη διαδικασία κάλυψης έκτακτων και επειγουσών ενεργειών. 

Το Πράσινο ταμείο, με απόφαση του στις 27.08.2021, μετά από επιστολή του ΥΠΕΝ προς αυτό, ενέκρινε 700.000 ευρώ προς τους πληγέντες ΔΑΣΕ και Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 360.000 ευρώ. Επίσης έχουν δοθεί στους ΔΑΣΕ πιστώσεις ύψους 70.000 ευρώ από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ και 30.000 ευρώ από την εταιρεία ΜΕΤΚΑ, για τη χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν.   

Πορεία έργων και εργασιών 

1. Απολήψεις παρόδιας βλάστησης 

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, η απόληψη καμένης παρόδιας βλάστησης έχει ολοκληρωθεί: 

 • στο 100% στις Επαρχιακές Οδούς (Κήρινθος – Ροβιές και Στροφυλλιά-Παππάδες). 
 • στο 100% για το Επαρχιακό Δίκτυο (δρόμοι σύνδεσης μεταξύ χωριών). 
 • στο >90% στο Δημοτικό Δίκτυο οδών (μικροί δρόμοι εντός και μεταξύ χωριών με μικρή κυκλοφορία, που έχουν πολλά καμένα δέντρα) .

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού 

Έχουν ξεκινήσει εργασίες κοπής-απόληψης στα χωριά Κοκκινομηλιά, Κρυονερίτη, Αγδίνες, Τσαπουρνιά, ενώ ξεκινούν και στο χωριό Μηλιές την Παρασκευή. Ο καθαρισμός του Επαρχιακού Δικτύου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 30%.  

Οι εργασίες γίνονται από τους τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα. 

2. Αντιδιαβρωτικά-Αντιπλημμυρικά 

Για το σύνολο της έκτασης που κάηκε στη Β. Εύβοια έχει ήδη συνταχθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ευβοίας, η αναγνωριστική μελέτη για το σύνολο των απαραίτητων έργων σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες της περιοχής. 

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  (Δασαρχείο Λίμνης) 

Αντιδιαβρωτικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 

 • Από το οικείο Δασαρχείο Λίμνης έχουν συνταχθεί και έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΔΔ Ευβοίας, οι 5 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων που αντιστοιχούν συνολικά στην περιοχή. 
 • Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων, οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και ξεκινούν από τη Λίμνη Ευβοίας. 

Αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 

 • Από το Δασαρχείο Λίμνης ετοιμάζονται οι 5 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων που αντιστοιχούν στην περιοχή. Η πρώτη μελέτη θα είναι έτοιμη εντός της επόμενης εβδομάδας. Οι υπόλοιπες 4 μελέτες θα είναι έτοιμες ως το τέλος Σεπτεμβρίου. 

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού 

Αντιδιαβρωτικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 

 • Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η πρώτη εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.  
 • Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων, οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς. 

Αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 

 • Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων ως τα μέσα Οκτωβρίου.  

3. Π.Ν.Π. και Υ.Α.  

Σε συνέχεια της ψήφισης στη Βουλή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 31 Αυγούστου, έχουν εκδοθεί οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις: 

 1.  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας. 
 2.  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30.08.2021 (Β΄ 4022) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7). 
 3. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/03-09-2021 (Β΄ 4080) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. 
 4. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/06.09.2021 (Β΄ 4209) Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …