Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / ΑΑΔΕ: Πάνω από 30 διαλειτουργικότητες με άλλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Πάνω από 30 διαλειτουργικότητες με άλλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις

Περισσότερες από 30 διαφορετικές διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα φορέων της δημόσιας διοίκησης αλλά και επιχειρήσεων έχει υλοποιήσει από το 2011 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων να ανταλλάσουν και να ενσωματώνουν δεδομένα με οργανωμένο και αυτόματο τρόπο. Επιτυγχάνονται με την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν αυτόνομα λογισμικά που επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων.

Μάλιστα, πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Για παράδειγμα, η διαδικτυακή υπηρεσία για τη χορήγηση στοιχείων φορολογικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα από τουλάχιστον 100 φορείς.

Συνολικά, από το 2011 έχουν πραγματοποιηθεί 855,9 εκατομμύρια κλήσεις για εφαρμογές διαλειτουργικότητας, εκ των οποίων οι 712,6 εκατομμύρια αφορούν το διάστημα μετά το 2016.

Συνοπτικά τα οφέλη της διαλειτουργικότητας:

 • Εξοικονόμηση πόρων διοίκησης
 • Ενεργή υποστήριξη στη λειτουργία άλλων φορέων
 • Άμεση παροχή στοιχείων

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες

 • Χορήγηση στοιχείων Μητρώου για Φυσικά και ΝΠ και Νομικές Οντότητες
 • Χορήγηση Στοιχείων Κατόχου Οχήματος
 • Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων
 • Κωδικός Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας
 • Έλεγχος Πληρωμής ΑΑΔΕ σε Φορέα Είσπραξης

Εξειδικευμένες υπηρεσίες προς δημόσια διοίκηση

 • Έναρξη Μη Φυσικού Προσώπου για Υπηρεσίες μιας Στάσης
 • Χορήγηση στοιχείων για την Εφαρμογή του Επιδόματος Γέννησης
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Ανασφάλιστα Οχήματα
 • Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για Μετεγγραφές Φοιτητών
 • Πληροφορίες Εισοδήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφάλιστων – Οικονομικά Αδύναμων
 • Πληροφορίες Εισοδήματος προς ΟΑΕΔ
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για τα Προγράμματα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για Κοινωνικό Μέρισμα
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
 • Έλεγχος πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας
 • Πληροφορίες Ακινήτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
 • Χορήγηση στοιχείων για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Στοιχεία Μητρώου για Δράση Superfast Broadbrand του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
 • Πληροφορίες Εισοδήματος για Υπολογισμό Επιδόματος Παιδιού (Α21)
 • Πληροφορίες Εισοδήματος και Μητρώου για Δράση Μεταφορικού Ισοδύναμου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός / Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας
 • Πληροφορίες Εισοδήματος Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής

Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών τρίτων φορέων

 • Υπηρεσία για Στοιχεία Κτηματολογίου
 • Στοιχεία Ταυτοτήτων από Ελληνική Αστυνομία
 • Επαλήθευση στοιχείων Ορκωτού Λογιστή
 • Επαλήθευση στοιχείων μεταναστών
 • Αναζήτηση στοιχείων ενδιαφέροντος της Τελωνειακής Υπηρεσίας από την Ελληνική Αστυνομία
 • Στοιχεία τελωνειακών πληρωμών από την ΔΙΑΣ Α.Ε.

Διαδικτυακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Επιβεβαίωση ιδιότητας για δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών (για εφαρμογή 39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1150/29.9.2017)
 • Έλεγχος δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …