Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Αναστολή υποβολής ΑΠΔ λόγω εισφοροδιαφυγής

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Αναστολή υποβολής ΑΠΔ λόγω εισφοροδιαφυγής

Με την εγκύκλιο 1/ 2020 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019, που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και της υπ’ αριθμ. Β/7/οικ.53026/4585/14-11-2019 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)».

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., με την ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.

Επίσης με την ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού μηχανισμού για διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση ανάπτυξης  παραβατικών συμπεριφορών σχετικά με εικονικότητα ασφάλισης μέσω εικονικών επιχειρήσεων ή εικονικών υπευθύνων.

Το άρθρο 69 του Ν. 4635/2019 ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή από 30/10/2019. Κατά συνέπεια το μέτρο της αναστολής εφαρμόζεται μετά την ημερομηνία αυτή.

Από την ημερομηνία που αναστέλλεται η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή Α.Π.Δ. και μετά εφαρμόζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μισθολογικών περιόδων που επιτρέπεται η καταχώριση των Α.Π.Δ. αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ.

Για τις περιπτώσεις εργοδοτών για τους οποίους είχε απενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου με το προηγούμενο καθεστώς (του άρθρου 17 ν. 3846/2010) και εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. η διαχείριση της καταχώρησης Α.Π.Δ. θα γίνει ως εξής:

· Α.Π.Δ. που έχουν παραληφθεί πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων και αφορούν μισθολογικές περιόδους μέχρι και τον 10/2019 θα καταχωρηθούν στο σύστημα εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. 18/2019 εγκύκλιο.

· Για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, ανεξάρτητα των μισθολογικών περιόδων στις οποίες αναφέρονται θα εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις.


Δείτε την εγκύκλιο 1/20 από το αρχείο του κόμβου: https://www.taxheaven.gr/circulars/32215

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …