Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστική ικανότητα) σε μέλη οικογένειας ασφαλισμένου

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστική ικανότητα) σε μέλη οικογένειας ασφαλισμένου

Εγκύκλιος Φ.40021/οικ.37965/1621/2020 Υπ. Εργασίας – Σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α,177 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4722/2020 και με τα άρθρα 29 30 και 31 προβλέπεται η παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α, στα μέλη οικογενείας τους και στους άνεργους.

Ειδικότερα: 

1. Με το άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 ( Α’,85) και ορίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα
μέλη οικογενείας του αποκτάται από 1-1-2020 και εφεξής εφόσον: α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και β) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4529/2018
(Α’,56).

 Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται ή ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως 31-12-2020 στους μη μισθωτούς, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης
-12- 2020. Η ανωτέρω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1-7-2020 

Διαβάστε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο:

egk_f40021_oik_37965_1621_2020_yp_ergasias.pdf

 

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …