Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Εισφορές: Εκπτωση 25% για τον Απρίλιο στους συνεπείς επαγγελματίες

Εισφορές: Εκπτωση 25% για τον Απρίλιο στους συνεπείς επαγγελματίες

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν την έκπτωση ή εναλλακτικά να πληρώσουν σε 4 δόσεις, με πρώτη τον Οκτώβριο. Πώς διαμορφώνονται οι συντάξιμες αποδοχές. Γιατί επαγγελματίες ζητούν τη δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας.

Και για τις εισφορές Απριλίου που θα πρέπει να καταβληθούν στο τέλος Μαΐου θα ισχύσει η δυνατότητα έκπτωσης κατά 25%, στην περίπτωση, πάντα, που θα πληρωθούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους, εμπρόθεσμα.

Την επέκταση της έκπτωσης κατά 25% για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου, από περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Αν και η πορεία των εσόδων του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα της χώρας προκαλεί ήδη προβληματισμό, καθώς η πανδημία χτύπησε, όπως ήταν φυσικό, και τις πληρωμές, κυρίως δε από τους μη μισθωτούς για τους οποίους ισχύει από τις αρχές του χρόνου το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει αποφασίσει τη συνέχιση του μέτρου, που εφαρμόστηκε τους δύο προηγούμενους μήνες.

Έτσι, και τα ειδοποιητήρια των εισφορών Απριλίου που αναμένεται να αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ προς το τέλος Μαΐου, θα δίνουν τη δυνατότητα καταβολής των εισφορών με έκπτωση 25%.

Βασική προϋπόθεση βέβαια θα παραμείνει η εμπρόθεσμη πληρωμή, καθώς και η πληρωμή των εισφορών προηγούμενων μηνών 2020. Παράλληλα, βέβαια, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που προβλέπει την παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου για εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020 που είναι απαιτητές 31 Μαΐου, χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων, μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως ίσχυσε και για τους δύο προηγούμενους μήνες, θα δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία, την πληρωμή της εισφοράς Απριλίου 2020 μειωμένης κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις εισφορές Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ή, τέλος, την πληρωμή της εισφοράς σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως 31/10/2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.

Προσοχή, όμως, μόνο εφόσον κάποιος επιλέξει την καταβολή των εισφορών χωρίς έκπτωση, θα διατηρήσει το ύψος της μελλοντικής ανταποδοτικής του σύνταξης, καθώς ο νόμος ορίζει ρητά ότι σε περίπτωση επιλογής της έκπτωσης, θα μειωθούν αναλογικά και οι συντάξιμες αποδοχές του αντίστοιχου μήνα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Δ. Μπούρλο, κάποιος που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη ασφάλισης και του υπολείπονται 5 έτη έως τη συνταξιοδότηση, αν έχει επιλέξει την 1η κατηγορία, η απώλεια στη μηνιαία σύνταξη θα είναι 0,55 ευρώ, αν έχει επιλέξει την 4η κατηγορία θα είναι 1,35 ευρώ και αν έχει επιλέξει την 6η κατηγορία θα είναι 2,25 ευρώ.

Μάλιστα, ο κ. Μπούρλος επισημαίνει πως ήδη στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων διαμορφώνεται μια νέα, ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική πραγματικότητα, που τους οδηγεί σε δυσκολία ανταπόκρισης στις ήδη ανειλημμένες οικονομικές τους υποχρεώσεις. Και προτείνει να δοθεί από το υπουργείο Εργασίας η δυνατότητα, σε όσους επέλεξαν υψηλή ασφαλιστική κατηγορία για το τρέχον έτος, να μπορέσουν να την αλλάξουν.

Για τους εργοδότες και τη δυνατότητα μεταχρονολογημένης πληρωμής των εισφορών Απριλίου, σε 4 δόσεις, η κοινή υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζει ρητά ότι μπορούν να υπαχθούν όσοι απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, σημειώνει ότι σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι, έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης προχωρήσει σε απολύσεις, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των εισφορών παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Οι οφειλές μάλιστα επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, που θα ισχύουν από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής μίας από τις 4 δόσεις, το συνολικό ποσό αυτής θα προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Προσοχή. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β’949) και Α. 1054/2020 (Β’950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …