Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Μείωση ή διαγραφή οφειλών από εισφορές και φόρους

Μείωση ή διαγραφή οφειλών από εισφορές και φόρους

Ενέσεις ρευστότητας έχουν αρχίσει ήδη να λαμβάνουν  οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμψηφισμούς φόρου εισοδήματος με  πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο αποκαλείται και με τον όρο εργασίας “κουπόνι”

Για τον συμψηφισμό των φόρων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θεσμοθέτησε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, με την οποία ξεκίνησε να συμψηφίζει φορολογικές υποχρεώσεις με “τα κουπόνια” που δικαιούνται,  όλοι όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης δημοσίων δαπανών.

Οι πτυχές του Προγράμματος 

Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

α) Από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,

β) Από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

γ) Από τον Φ.Π.Α.,

δ) Από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός 

Ο συμψηφισμός μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δυο δράσεις:

Δράση 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β΄ εξάμηνο του 2021.

Δράση 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για τα εξής:

1ον: Το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών,

2ον: Τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης).

3ον: Το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

Οι ωφελούμενοι 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι σήμερα έχουν συμψηφιστεί 32 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ευρύτερα, έχει διαμορφωθεί ένας πιστωτικός κουμπαράς ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν μέχρι το τέλος του 2021 οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι για να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην πρώτη γραμμή είναι ο φόρος εισοδήματος, ακολουθούν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ. Για τον ΕΦΚΑ ο πιστωτικός “κουμπαράς” συμψηφισμού οφειλών θα φτάσει στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά θα διατεθούν 450 εκατομμύρια  ευρώ για περισσότερες από 31.000 επιχειρήσεις. Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν 253.360 εργαζόμενους. Από τις επιχειρήσεις αυτές, η μεγάλη πλειοψηφία (25.713 επιχειρήσεις) έχουν μόλις από 1 έως 10 εργαζόμενους. Μάλιστα οι 24 μεγαλύτερες από αυτές που απασχολούν και το περισσότερο προσωπικό θα λάβουν κρατική ενίσχυση-μαμούθ δεδομένου ότι θα συμψηφίσουν υποχρεώσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία προς ΕΦΚΑ και εφορία.

Ειδικότερα, την μερίδα του λέοντος της υποστήριξη (με το πλαφόν του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά επιχείρηση) θα λάβουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κυρίως τα ξενοδοχεία και καταλύματα. Υπολογίζεται οτι 3.500 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα μοιραστούν 140 εκατομμύρια ευρώ ή από σχεδόν 40.000 ευρώ κατά μέσο όρο η καθεμία.

Σημαντική ενίσχυση θα απολαύσουν επιπροσθέτως και οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός  ότι 519 ταξιδιωτικά γραφεία θα λάβουν κατά μέσο όρο από 26.000 ευρώ το καθένα ή 14 εκατομμύρια συνολικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση και σε βιομηχανίες- βιοτεχνίες, καθώς 600 εταιρείες θα λάβουν από 16.000 ευρώ κατά μέσο όρο – με ορισμένες όμως φτάνουν έως και 1,5 εκατομμύριο η καθεμία. Η μέση ενίσχυση διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ περίπου, ενώ οι μισές επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση άνω των 3.720 ευρώ.  Οι ΚΑΔ με το υψηλότερο συνολικό ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνουν είναι οι ακόλουθες:

3.475 επιχειρήσεις καταλυμάτων

10.356 επιχειρήσεις εστίασης

4.019 επιχειρήσεις λιανεμπορίου

1.272 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου

1.488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών

1.008 επιχειρήσεις αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Υπογραμμίζεται τέλος ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …