Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Παράταση υποβολής ΑΠΔ, καταβολής εισφορών και δόσεων ρύθμισης μέχρι 4/2/2022 – Η απόφαση του e-ΕΦΚΑ

Παράταση υποβολής ΑΠΔ, καταβολής εισφορών και δόσεων ρύθμισης μέχρι 4/2/2022 – Η απόφαση του e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε το με αρ.πρωτ. 39663/31-01-2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Παράταση μέχρι 4/02/2022 της προθεσμίας α) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 12/2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου 12/2021, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και γ) της καταβολής των δόσεων όλων των ρυθμίσεων.»

Σύμφωνα με το έγγραφο:

Με την υπ. αρ. 55/Συν.4η/27.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e -Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 4/02/2022 η προθεσμία:

Α) Καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών),

Β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου -2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γ) Καταβολής δόσεων όλων των ρυθμίσεων,

χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …