Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Χωρίς τέλος επιτηδεύµατος τα ανενεργά «µπλοκάκια»

Χωρίς τέλος επιτηδεύµατος τα ανενεργά «µπλοκάκια»

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό καταργείται το τέλος επιτηδεύµατος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν µπλοκ πα-ροχής υπηρεσιών τα οποία δεν χρησιµοποιούν.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για:

  • κάθε µορφής επιχείρηση, δηλαδή και ατοµικές επιχειρήσεις και «µπλοκάκια» που βρίσκονται σε αδράνεια,
  • τους αγρότες που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισµών,
  • τους αγροτικούς συνεταιρισµούς,
  • τους σχολικούς συνεταιρισµούς,
  • τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
  • τα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης και πτώχευσης

Σηµειώνεται ότι το ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος για όσους έχουν µπλοκάκι ανέρχεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους αγρότες και τις αγροτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις ανέρχεται στα 500 ευρώ

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …