Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Έως 1 δισ. για 28 έργα αειφορικής ενέργειας σε νησιά – Τα 14 στην Ελλάδα

Έως 1 δισ. για 28 έργα αειφορικής ενέργειας σε νησιά – Τα 14 στην Ελλάδα

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, επιβεβαιώνει την υποστήριξη 28 καινοτόμων έργων καθαρής ενέργειας, από τα οποία συνδυαστικά αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 300 ktonne CO2 το έτος ενώ θα οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχικών προσπαθειών να εμπλέξει τις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώπης στο πρόγραμμα της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την 1η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Ο μηχανισμός NESOI έλαβε 117 προτάσεις, από 14 χώρες με συμμετοχή από περισσότερα από 100 νησιά. Από τις 117 προτάσεις, οι 28 επιλέχθηκαν για να λάβουν υποστήριξη: 1,6 εκατ. ευρώ σε τεχνική και νομική υποστήριξη και 1,6 εκατ. ευρώ σε απευθείας οικονομική επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών. Τα έργα όταν υλοποιηθούν αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ από ένα μεγάλο εύρος φορέων.

Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε όλη την νησιωτική επικράτεια της ΕΕ και συγκεκριμένα 2 έργα στη Βαλτική, 5 έργα στον Ατλαντικό Ωκεανό, 7 έργα στη δυτική Μεσόγειο και 14 έργα στην ανατολική Μεσόγειο. Τα έργα που θα υποστηριχθούν έχουν χωριστεί σε 3 γενικές κατηγορίες με βάση την ωριμότητά τους. 7 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως «αρχικού σταδίου», στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας σημαντικός σχεδιασμός από τους δικαιούχους. 14 έργα είναι στο στάδιο της «προκαταρκτικής μελέτης», που σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα έργα (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) για το νησί, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενες σημαντικές δραστηριότητες. Τέλος, 7 προτάσεις είναι σε «κατάσταση υλοποίησης», δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σκοπιμότητας και είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε υλοποίηση (δείτε παράρτημα για λεπτομέρειες).

Τα επιλεγμένα έργα εστιάζουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ενώ και διαφορετική είναι και η επίδρασή τους στα τοπικά ενεργειακά συστήματα. Σχεδόν όλα τα έργα εμπλέκουν την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και από αιολικά, αντλησιοταμίευση και παλιρροιακή ενέργεια. Λίγο περισσότερα από τα μισά έργα σχετίζονται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και με επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά οι τομείς των επεμβάσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 1.

http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2021/06/1212-600-x-224.jpg1212-600-x-224.jpg

Εικόνα 1: Τομείς των επεμβάσεων

Τα επιλεγμένα έργα θα συνεισφέρουν στους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους του μηχανισμού ευρωπαϊκών νήσιων NESOI, ενώ θα συνεισφέρουν και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της ΕΕ όπως περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση της πρωτογενούς ενέργειας που θα προκύψει από τα έργα που θα υποστηριχθούν από το NESOI αναμένεται να είναι περίπου 541.5 GWh/έτος με μέση τιμή τα 19 GWh/έτος ανά έργο, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή για την εξοικονόμηση αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να είναι 10.5 ktonneCO2eq/έτος και έργο. Συνδυαστικά, από τα 28 έργα αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 300 ktonneCO2eq/έτος.

Ο συντονιστής του NESOI, από την εταιρεία SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A, δήλωσε πως «Τα ευρωπαϊκά νησιά διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και οδηγούν στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ο αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν από το NESOI φανερώνουν τη δέσμευση για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας».

Η επικύρωση των επιλεγμένων έργων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες τους στις αρχές του επόμενου μήνα. Για την πλήρη λίστα των επιλεγμένων έργων, δείτε στο τέλος του κειμένου.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI θα προκηρύξει έναν δεύτερο γύρο ανοιχτών προσκλήσεων το Φθινόπωρο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα νησιά σε ολόκληρη την ΕΕ υπήρξαν εδώ και καιρό ιδανικοί υποψήφιοι για την εφαρμογή και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και παλιρροιακή, και για τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες μετάβασης στις λύσεις καθαρής ενέργειας. Η γεωγραφική τους κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για κοινά αποδεκτές και ισχυρά βιώσιμες λύσεις. Επιπρόσθετα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της μετάβασης σε λύσεις καθαρής ενέργειας.

Μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 2400 κατοικημένα νησιά. Για την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI (EU Island Facility NESOI – New Energy Solutions Optimized for Islands) το 2019. To NESOI υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες των νησιών να λάβουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης.

Ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκών Νήσων NESOI αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων εταίρων από όλους τους τομείς (οικονομικός, τεχνικός, νομικός, περιβαλλοντικός) που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις νησιωτικές κοινότητες και να επιτύχουν αποτελεσματικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ο Μηχανισμός είναι σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, μέσω της χρηματοδότησης, της στήριξης και της παρακολούθησης ενεργειακών έργων που διευθύνονται από τοπικές αρχές και νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες.

 

 

Τίτλος Έργου

Νησί

Χώρα

Μηδενικές εκπομπές στη Νίσυρο

Νίσυρος

Ελλάδα

Δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας των πολιτών στις Καναρίους Νήσους: Adeje

Τενερίφη

Ισπανία

Αειφορικές υπηρεσίες πόσιμου νερού και ηλεκτροκινητικότητας σε νησιωτικές περιοχές ενσωματώνοντας διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τήλος

Ελλάδα

Ενίσχυση της ενεργειακής βιωσιμότητας στις μεταφορές για την Κατάνια

Σικελία

Ιταλία

Ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον Μαλεβιζίου

Κρήτη

Ελλάδα

Αειφορικά νησιά της Εσθονίας

Σάαρεμαα, Χιίουμαα

Εσθονία

Αειφορικές δράσεις για βιώσιμη ενέργεια

Κρήτη

Ελλάδα

Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στο Σάμσο της Δανίας

Σάμσο

Δανίας

Μελέτη σκοπιμότητας ηλεκτρικών ηλιακών σκαφών για μεταφορές στο Ελαφίτι

Ελαφίτι

Κροατία

Πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας που απευθύνονται σε μικρά νησιά

Ιλ-ο-Μουανς, Ινισμποφίνη, Ναγκού, Φουρ, Βένο, Όλβα

Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία

Αντλησιοταμίευση

Σαρδηνία

Ιταλια

Δικαίες ενεργειακές κοινότητες

Σικελία

Ιταλία

Ενέργεια από την κοινότητα: Ένα βήμα προς τα ηλιακά νησιά

Κόρτσουλα, Κρες-Λόσιτζ

Κροατία

Νήσος του Κρκ – ΣΔΑΕΚ για όλους

Κρκ

Κροατία

Ενεργειακή απόδοση σε 40 σχολεία από την κοινότητα

Σαρδηνία

Ιταλία

Ολική ανακαίνιση δημόσιου φωτισμού στην Κορσική

Κορσική

Γαλλία

Ανάπτυξη βασικής στρατηγικής του λιμενικού συστήματος του Στενού της Μεσσήνης

Σικελία

Ιταλία

Έξυπνες, καθαρές και πράσινες μαρίνες στη Νάξο και το Κουφονήσι

Νάξος και Άνω Κουφονήσι

Ελλάδα

Τοπική Ενεργειακή Κοινότητα «Όμορφο και ανανεώσιμο»

Λα Πάλμα

Ισπανία

Πράσινο Όρκνεϊ: Επέκταση της αγοράς υδρογόνου

Νήσοι Όρκνεϊ

Ηνωμένο Βασίλειο

Βιομηχανική ενεργειακή κοινότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη βιομηχανική περιοχή Αρινάγκα

Γκραν Κανάρια

Ισπανία

Αναγέννηση ανεμογεννήτριας στην Κύθνο

Κύθνος

Ελλάδα

Μετάβαση καθαρής ενέργειας των Διαπόντιων Νήσων

Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι

Ελλάδα

Απεξάρτηση από τον άνθρακα της παραγωγής ενέργειας και ασφάλεια και ανθεκτικότητα της τροφοδοσίας στο αυτόνομο δίκτυο του βορείου Αιγαίου

Χίος, Ψαρά, Οινούσσες

Ελλάδα

Προετοιμασία διαγωνισμού για ένα μεγάλο μη διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σταθμό

Κρκ

Κροατία

Μελέτη σκοπιμότητας για αποθήκευση ενέργειας και ηλιακή ενέργεια στο Λίπαρι

Λίπαρι

Ιταλία

Ηλεκτροκίνηση μεταφορών στη Θάλασσα και στην ξηρά στην Αντίπαρο

Αντίπαρος

Ελλάδα

Ενεργειακός σχεδιασμός για καθαρή ενεργειακή μετάβαση στην Ικαρία

Ικαρία

Ελλάδα

 

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …