Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ενέργειας χωρίς εγγυημένες τιμές

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ενέργειας χωρίς εγγυημένες τιμές

Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δηλαδή δεν θα αμείβονται με προκαθορισμένες, εγγυημένες τιμές για μια εικοσαετία.

Διευκρινιστική εγκύκλιος που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστας Σκρέκας αναφέρει ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μπορούν να συμμετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο 4425/2016 και τους σχετικούς κανονισμούς, χωρίς να συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτόξευση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση, δημιουργεί προϋποθέσεις σημαντικού οικονομικού οφέλους για τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου.
Και αυτό διότι οι μονάδες που θα επιλέξουν να μπουν στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και να αμείβονται με τη χονδρική τιμή, η οποία κινείται γύρω στα 240 ευρώ/MWh, θα ωφεληθούν από τη διαφορά μεταξύ της εγγυημένης για μια εικοσαετία τιμής που είναι κατά μέσο όσο τα 110 ευρώ/MWh (αναλόγως της τεχνολογίας και του χρόνου που έχει συναφθεί η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης) και της τιμής της αγοράς. Όταν όμως αποκλιμακωθούν οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι συγκεκριμένες μονάδες θα συνεχίσουν να πληρώνονται με την τιμή αγοράς και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στο σύστημα της λειτουργικής ενίσχυσης που τους εξασφάλιζε εγγυημένα έσοδα για 20 χρόνια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ των εγγυημένων τιμών και της χονδρικής τιμής που διαμορφώνεται στη αγορά, σήμερα χρηματοδοτεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μέσω του οποίου πληρώνονται οι επιδοτήσεις των καταναλωτών ρεύματος.

Ποιες μονάδες έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν

Στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μονάδες που λειτούργησαν μετά το 2016 όταν υπήρξε η σχετική πρόβλεψη στον νόμο, ενώ η διευκρινιστική εγκύκλιος του κ. Σκρέκα καθορίζει τη διαδικασία για να γίνει αυτό. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον το οποίο πάντως δεν είναι μαζικό.
Η εγκύκλιος, που επικαλείται τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12α του ν.4414/16, επισημαίνει ακόμα ότι βάσει της παρ. 6 του ιδίου άρθρου ο ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να τηρεί Μητρώο όλων των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών χωρίς λειτουργική ενίσχυση που έχουν ενταχθεί στις αγορές.

Ανέκκλητη δήλωση

Για την εγγραφή των μονάδων αυτών στο Μητρώο απαιτείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης περί συμμετοχής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της κατηγορίας αυτής, κατά την αίτηση ενεργοποίησης των σταθμών τους ή τη Δήλωση Ετοιμότητας για ενεργοποίηση ή την αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή βεβαίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ για την εγγραφή του σταθμού στο Μητρώο Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αντί της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …