Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / ΔΕΔΔΗΕ: Διαρκείς προσφορές σύνδεσης σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών – Αυξάνουν οι αρνητικές απαντήσεις λόγω κορεσμού δικτύου

ΔΕΔΔΗΕ: Διαρκείς προσφορές σύνδεσης σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών – Αυξάνουν οι αρνητικές απαντήσεις λόγω κορεσμού δικτύου

Σε μεγάλο αγκάθι για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων εξελίσσεται, αφενός μεν η συνεχής αύξηση των αιτημάτων για όρους σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία αδυνατεί να εξετάσει και απαντήσει έγκαιρα ο Διαχειριστής, αφετέρου ο σταδιακός κορεσμός των δικτύων διανομής σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να είναι όλο και περισσότερες οι αρνητικές απαντήσεις (αδυναμία σύνδεσης).

Το πρόβλημα αφορά κατά κύριο λόγο τις σχετικά μικρής δυναμικότητας επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν το μέγεθος για να συνδεθούν με το δίκτυο μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), ενώ και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι σε θέση να αναβαθμίσει με ταχύτητα το δίκτυό του με υποσταθμούς (όπου αυτό είναι εφικτό).

Το πρώτο όμως πρόβλημα είναι ο ρυθμός με τον οποίο χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε σχέση πάντα με τον όγκο των συσσωρευμένων αιτημάτων αλλά και με το ρυθμό κατάθεσης νέων αιτήσεων.

Τριπλάσιες από πέρυσι

Στο θέμα αυτό ο Διαχειριστής έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, η οποία όμως δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, καθώς, ναι μεν ο ΔΕΔΔΗΕ «τρέχει», αλλά «τρέχει» επίσης και το πλήθος των νέων ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ο ΔΕΔΔΗΕ απάντησε, είτε δίνοντας οριστική προσφορά σύνδεσης, είτε δηλώνοντας αδυναμία σύνδεσης, σε 1500 αιτήματα υποψήφιων επενδυτών, συνολικής δυναμικότητας 580 Μεγαβάτ.

Το πλήθος των αιτήσεων που εξέτασε και απάντησε ο Διαχειριστής στο διάστημα αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που είχε διεκπεραιώσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019 (730 αιτήματα με 245 Μεγαβάτ) και τριπλάσιο από εκείνο που είχε διεκπεραιώσει το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2019 (520 αιτήματα με 165 Μεγαβάτ).

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς αιτήσεις φτάνουν σε όλη τη χώρα τις 7.000. Συνεπώς ακόμα και με αυτούς τους γρηγορότερους από το παρελθόν ρυθμούς , για να εξεταστούν οι αιτήσεις απαιτούνται πάνω από 2 χρόνια, τη στιγμή που κατατίθενται σωρηδόν νέες αιτήσεις, πολλές μάλιστα αφορούν ενεργειακές κοινότητες, κατά κανόνα ψευδεπίγραφες, που μπαίνουν πιο μπροστά στην επετηρίδα.

Οι προτεραιότητες

Η εξέταση των αιτημάτων γίνεται χωριστά σε κάθε μία από τις 4 Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ, με βάση την επικαιροποιημένη επετηρίδα που προέκυψε από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ το Μάρτιο, με την οποία καθορίστηκαν οι προτεραιότητες στους όρους σύνδεσης.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων των ομάδων Α (σταθμοί βιοαερίου των ΦΟΔΣΑ) και Β (παλιές αιτήσεις που είχαν προσωρινούς όρους σύνδεσης, αγροτικά έργα βιομάζας, σταθμοί βιοαερίου έως 3 Μεγαβάτ, σταθμοί net metering και εικονικού net metering, γεωθερμικοί σταθμοί).

Έχει αρχίσει η εξέταση της ομάδας Γ (έργα fast track, ενεργειακές κοινότητες που δεν διανέμουν κέρδη ή στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ ή έχουν περισσότερα από 60 μέλη), και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η εξέταση των αιτήσεων της ομάδας Δ (ενεργειακές κοινότητες που διανέμουν κέρδη).

Τελευταία θα είναι η εξέταση των αιτήσεων της ομάδας Ε, δηλαδή όλων των υπόλοιπων επενδυτικών αιτημάτων που αφορούν χιλιάδες υποψήφιους επενδυτές που δεν ανήκουν σε κάποια «ειδική κατηγορία».

Λιγοστεύει ο ηλεκτρικός χώρος

Πέραν όμως των άλλων προβλημάτων, η καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος σύνδεσης ενός επενδυτή, αυξάνει και τις πιθανότητες η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ να είναι αρνητική, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού στο δίκτυο λόγω τοπικού κορεσμού.

Οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι στο τελευταίο εξάμηνο το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο, πράγμα που είναι αναμενόμενο, καθώς οι προσφορές σύνδεσης που δίνονται αφαιρούν διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο από τις επόμενες αιτήσεις που εξετάζονται.

Αναζητούνται λύσεις

Η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι σε γνώση των προβλημάτων και αναζητά λύσεις για να «ξεμπλοκάρει» η κατάσταση. Σε ότι αφορά το ρυθμό εξέτασης των αιτημάτων, συνεχώς αυξάνει ο αριθμός μόνιμων υπαλλήλων ή εξωτερικών συνεργατών που ασχολούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το γεγονός ωστόσο ότι οι νεοεισερχόμενοι  χρειάζεται να εκπαιδευτούν, δημιουργεί καθυστερήσεις.

Σε ότι αφορά τη χωρητικότητα του δικτύου, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στη φάση της πλήρους καταγραφής όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν για προσθήκη υποσταθμών που θα αναβαθμίσουν τη δυναμικότητα, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει επιλεγεί, την αρχική επένδυση αναβάθμισης την κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ανακτά στη συνέχεια τα κεφάλαια όχι από τους καταναλωτές, αλλά από τους επενδυτες ΑΠΕ που θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …