Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Ενέργεια: Η μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ στα αιολικά εκτόξευσε τις τιμές χονδρεμπορικής

Ενέργεια: Η μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ στα αιολικά εκτόξευσε τις τιμές χονδρεμπορικής

Ανάλυση και συγκρίσεις μεταξύ διείσδυσης ΑΠΕ και τιμών χονδρεμπορικής δείχνει ότι όταν υπήρξε μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ, ειδικά των Αιολικών, λόγω άπνοιας, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ζήτηση από την κατανάλωση, οι τιμές εκτοξευθήκαν.

Σχολιάζοντας την έκδοση του Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τον Μάιο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννης Γιαρέντης, σημειώνει ότι:

Εξακολουθεί να παραμένει θετική η εικόνα του Ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ, παρά την μείωση των δικαιωμάτων ρύπων. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του Market Stability Reserve από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μείωσε τα δημοπρατούμενα δικαιώματα από 23,6 εκατομμύρια περιορίσθηκαν στα 19 εκατ. Παρά τη, μείωση μένει η αισιόδοξη εικόνα, η οποία όμως είναι σαφώς χαμηλότερη από την εκτίμηση του προηγούμενου Δελτίου.

Βέβαια, η συνεχιζόμενη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, εξισορροπεί τη θετική επίδραση της αγοράς και την ανοδική πορεία των ρύπων.

Νέα επιβεβαίωση του φαινομένου ότι οι ΑΠΕ ρίχνουν τις τιμές της χονδρεμπορικης αγοράς.

Με ανάλυση και συγκρίσεις μεταξύ διείσδυσης ΑΠΕ και τιμών χονδρεμπορικής έγινε εμφανές ότι όταν υπήρξε μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ, ειδικά των Αιολικών, λόγω άπνοιας, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ζήτηση από την κατανάλωση, οι τιμές εκτοξευθήκαν. Επιβεβαίωση του κομβικού και σημαντικού ρόλου που παίζουν οι ΑΠΕ, οι οποίες όταν συνδυαστούν με αποθήκευση θα λύσουν τα μεγάλα προβλήματα εξισορρόπησης των τιμών.

Στα επόμενα δελτία θα αποτυπωθεί και η συγκεκριμένη επίδραση αυτή της ανόδου των τιμών της αγοράς.
Για το 2021 προβλέπεται θετικό υπόλοιπο 63,39 εκατ. που απεικονίζεται καλύτερα στους πίνακες του δελτίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ:

• Τον Μάιο 2021 συνδέθηκαν 96,41 νέα MW, εκ των οποίων 91,2 με ΣΕΔΠ με τον αριθμό των ενεργών συμβάσεων στο διασυνδεδεμένο σύστημα να ανέρχονται σε 14.750, με εγκατεστημένη ισχύ 7,55 GW, παραγωγής 1,24 TWh, καθαρής αξίας 161,9 εκατ. ευρώ (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 130,3 ευρώ ανά MWh (χωρίς τα Φωτοβολταϊκά Στεγών).

• Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο ΔΣ ανέρχεται σε 1.358 GWh και η παραγωγή ενέργειας στα 7.954 MW. Η αξία για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τον Μάιο ανέρχεται σε 176,5 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 130 ευρώ ανά MWh. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο ΜΔΝ ανέρχεται σε 70,09 MWh και η παραγωγή ενέργειας σε 465,82 MW. Ομοίως, η αξία για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ανέρχεται σε 13,02 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 196,18 ευρώ ανά MWh.

• Ανά τεχνολογία ΑΠΕ, η μεσοσταθμική τιμή αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα διαμορφώθηκε στα 70,3 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά στα 211,8 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά σε στέγες στα 417,2 ευρώ ανά MWh, από ΜΥΗΣ στα 81 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 146,5 ευρώ ανά ΜWh. Στο ΜΔΝ, η μεσοσταθμική τιμή της αιολικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 92,72 ευρώ ανά MWh, των φωτοβολταϊκών στα 365,33 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 225 ευρώ ανά MWh, από υβριδικούς σταθμούς στα 208,08 ευρώ ανά MWh

• Κάθε MWh ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που παράχθηκε στην Επικράτεια τον Μάιο 2021 είχε μέσο κόστος 132,7 ευρώ. Η Αγορά και Αποκλίσεις συνεισέφεραν 36,7 ευρώ, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισέφερε 35,79 ευρώ, οι ρύποι συνεισέφεραν 34,03 ευρώ, ο Λογαριασμός ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ 8,77 ευρώ, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ 5,25 ευρώ και η Έκτακτη Χρέωση Προμηθευτών ΔΣ 4,76 ευρώ ενώ 7,13 ευρώ για κάθε MWh δεν ανακτήθηκαν και συνεισφέρουν στη αύξηση του σωρευτικού ελλείμματος.

• Το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ είναι 4,74 εκατ. ευρώ (πίστωση στον ΛΓ-2 του ΕΛΑΠΕ).

• Το ΕΤΜΕΑΡ των ΜΔΝ είναι 5,24 εκατ. ευρώ.

• Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος σε MW των ΑΠΕ στο ΔΣ με ενεργές συμβάσεις ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ και Φ/Β Στεγών, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές το 71,5% της εγκατεστημένης ισχύος και το 70,1% της εγχεόμενης παραγωγής (MWh).

• Η ΕΤΑ (Ειδική Τιμή Αγοράς) Μαϊου για την Αιολική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 60,86 ευρώ/MWh, για τα φωτοβολταϊκά στα 59,01 ευρώ/MWh, για τα ΜΥΗΣ στα 62,48 ευρώ/MWh, ενώ για την ελεγχόμενη παραγωγή (Βιομάζα-ΣΗΘΥΑ) στα 64,98 ευρώ/MWh και με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας ΜΤΕΑΕΜ στα 63,16 ευρώ/MWh.

• Η αξία των εσόδων από την Αγορά (DAM & IDM) και Αγορά Εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ τον Μάιο 2021 είναι 56,79 ευρώ/MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι -3,31 ευρώ/MWh. Η επιβάρυνση (συνιστώσα IMBC_B) των Αποκλίσεων των ΦΟΣΕ που αποτελούν χρεοπίστωση του ΕΛΑΠΕ είναι -1,59 εκατ. ευρώ. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ είναι -4,34 ευρώ/MWh.

• Η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 132,7 ευρώ/MWh, η ανάλυση δε της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις συνεισφέρει στο 29,22 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 28,5 %, το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 27,1 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 6,99 %, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 4,18 % και η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 3,79 % ενώ το 5,7 % της αποζημίωσης δεν ανακτάται από τον ΕΛΑΠΕ.

Συμπεράσματα και Εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του 2021

  • Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.
  • Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021 προκύπτει 51 €/tn για το σύνολο του έτους και 56 €/tn για το 2ο εξάμηνο του 2021.
  • Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το έτος 2021 λαμβάνεται ως 68,5 €/MWh.
  • Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2021. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -4,5 €/MWh.
  • Εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση που εντάχθηκε στα μέτρα ενίσχυσης του ΕΛΑΠΕ που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση πέρυσι το Νοέμβριο αναφορικά με το Πράσινο Τέλος στην κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …