Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Η κατάταξη των παρόχων ρεύματος σε αριθμό μετρητών χαμηλής τάσης

Η κατάταξη των παρόχων ρεύματος σε αριθμό μετρητών χαμηλής τάσης

Πως διαμορφώνονται τα νούμερα των Παρόχων Ρεύματος μέχρι τώρα στην διάρκεια του 2021 σε αριθμό μετρητών Χαμηλής Τάσης; (οικιακών και μικρών επαγγελματικών). Ο πίνακας παρακάτω, που βασίζεται στα στοιχεία που δημοσιεύει κάθε τρίμηνο ο ΔΕΔΔΗΕ, μας δίνουν μια εικόνα, βάσει ανάλυσης του allazorevma.gr. Ο πίνακας δείχνει τον αριθμό μετρητών και το ποσοστό στο σύνολο για κάθε Πάροχο στις 31/12/20 και στις 30/9/21. Στην τελευταία στήλη φαίνεται η αύξηση/μείωση του αριθμού των μετρητών για κάθε Πάροχο στη διάρκεια του 9μήνου (είναι καθαρό νούμερο: προσκτήσεις μείον αποχωρήσεις). Ο Πίνακας είναι ταξινομημένος με βάση τον αριθμό μετρητών στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι παρατηρήσεις μας:

Η ΔΕΗ έχασε 218.000 μετρητές Χαμηλής Τάσης μέχρι 30/9 το 2021 (έναντι 295.000 την ίδια περίοδο το 2020). Το ποσοστό της στις 30/9/21 ήταν στο 74,2%.

Ο Πάροχος που είχε την μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό μετρητών ήταν η NRG με 49.000 νέους μετρητές – πρώτη με διαφορά στήθους από την Ζeniθ που έχει 48.000 περισσότερους από την αρχή του χρόνου.

Οι τρεις πρώτοι της συνολικής κατάταξης μεταξύ των εναλλακτικών (Protergia, Heron και Elpedison) είχαν μικρότερες αυξήσεις (γύρω στις +35.000) με την Elpedison ιδιαίτερα να μένει πίσω (+22.000) και από το Φυσικό Αέριο που είχε αξιόλογη απόδοση (+33.000) συγκρίσιμη με αυτή των δύο άλλων “καθετοποιημένων”.

Αξιοσημείωτος είναι και ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας με 150.00 μετρητές. Ο Πάροχος αυτός είναι που εξυπηρετεί προσωρινά τους καταναλωτές που δεν τους θέλει κανένας άλλος, συνήθως γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα τυχόν ελλείματα του ΠΚΥ τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν περίπου 600.00 μετρητές φυσικού αερίου που τους μοιράζονται οι Πάροχοι Ρεύματος. Επίσης υπάρχουν περίπου 500.00 μετρητές ρεύματος στα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτοί θα περιληφθούν σε επόμενη έκδοση του παρόντος.

5357.jpg

https://www.energia.gr/media/inlinepics/5357.jpg

Δυστυχώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δημοσιεύει στοιχεία κάθε μήνα, οπότε ο Πίνακας δεν περιλαμβάνει τον Οκτώβριο, μήνα κατά τον οποίο οι φήμες της αγοράς λένε ότι άρχισε η μεγάλη επιστροφή των καταναλωτών στην ΔΕΗ. Την εικόνα αυτή θα την δούμε στη πραγματική της διάσταση αρχές Φεβρουαρίου του 2022 – τότε εκτιμούμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα εκδώσει τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2021.

Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των μετρητών που μεταφέρεται από την ΔΕΗ στους εναλλακτικούς Παρόχους είναι εδώ και τέσσερα τρίμηνα σε συνεχή καθοδική τάση: 113.000 το 4 τρίμηνο του 2020, 99.000 το 1ο Τρίμηνο του 2021, 85.000 το 2ο τρίμηνο του 2021 και 67.000 το 3ο τρίμηνο του 2021.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …